คำสั่งซื้อ

Home / ข่าวรถยนต์ / คำสั่งซื้อ

อุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดสัปดาห์นี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโอบามาร์คและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่พลเมืองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะว่างงานไม่น้อยกว่า ๔๖,๐๐๐ ตำแหน่งในไตรมาสแรก

ข่าวดีสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยายนต์คนไทยก็คือ ได้มีการพบปะเจรจาความกันเรียบร้อยแล้วระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์กรหลัก ๔ องค์กร

๔ องค์กรหลักของเรื่องยานยนต์ในประเทศได้แก่ สมาคม

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

ผลของการเจรจาก็คือ ภาคเอกชนต้องการยารักษาโรคเป็นแบบยาฉีดเพื่อออกผลเร็ว

ข้อที่หนึ่ง ขอให้ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับยานยนต์ทุกประเภทลง ๓%

ข้อที่สอง ให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อยานยนต์ตัวใหม่ในวงเงินไม่เกิน ๕ หมื่นบาทต่อคัน

ข้อที่สาม ขอให้สถาบันการเงินของรัฐให้การค้ำประกันและเพิ่มเครดิตไลน์ในการทำสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อยานยนต์โดยเฉพาะให้กับเกษตรกร หรือพ่อค้าที่ไม่มีหลักฐานการเงิน

ข้อที่สี่ ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้เช่าซื้อรายย่อย

สี่ข้อนี้ก็ดูจะเป็นคำร้องขอตัวเดิมที่ได้เคยเสนอไว้แล้ว สถานการณ์วันนี้ก็เพียงแต่คุณชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรมรับเรื่องราวไว้ทั้งหมด เพื่อการนำเสนอต่อการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีโอบามาร์คต่อไป

อันที่จริง อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเป็นนิกส์ที่สำคัญแทบกล่าวได้เลยว่าเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจประเทศ ทั้งในประเทศของเราเองและเพื่อการส่งออกนำเงินตราต่างชาติเข้าประเทศ

ดังจะเห็นได้ว่าสี่องค์กรหลักนั้น ย่อมคาดหมายได้ว่าแต่ละองค์กรย่อมจะมีคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้ามามีชีวิตปนเปื้อนกับอุตสาหกรรมหลักตัวนี้

ผมเคยมีเพื่อนเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกัน ทำตัวเป็นเถ้าแก่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกประเภทที่ทำด้วยวัสดุพลาสติก ก็ร่ำรวยมีฐานะ แต่วันนี้ไม่ทราบว่าโรงงานเพื่อนจะเป็นอย่างไรเพราะเพื่อนผมคนนี้เสียชีวิตไปนานแล้ว ถ้ามันยังอยู่วันนี้ ผมก็ต้องเป็นทุกข์แทนเพื่อนอีกว่ามันจะหนักหนาสาหัสกับวิกฤติการเงินโลกขนาดไหน

การล่มสลายทางเศรษฐกิจโลก อันเกิดจากอเมริกาเป็นต้นเหตุนั้น ขณะนี้อเมริกาเองก็ปั่นป่วนในการแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้เวลา และใช้ความอดทนอย่างแรงกล้าจากบรรดาชาวอเมริกันและชาวโลก

อย่างไรก็ตามผลภัยของมันก็ปั่นทุกชีวิต อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยของเราเองก็มีตัวเลขออกมาแล้วว่า ไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายรถในประเทศตกต่ำลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ในขณะยอดการส่งออกก็จะพลอยลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕

การจำหน่ายลดลง คำสั่งซื้อไม่มา ดีเซลราคาถูกลงแต่รถบรรทุกก็ไม่ดีขึ้นเพราะไม่ได้วิ่งไปส่งสินค้าที่ไหน การผลิตรถยนต์ก็ต้องลดลงโดยอัตรากำลังการผลิตไตรมาสแรกก็จะเหลือเพียง ๕๙.๙%

วันวานผมออกไปนั่งกินข้าวหมกไก่ที่ปากซอย คุ้นเคยกันบ้างเพราะเป็นร้านหมกไก่ประจำ ไถ่ถามสุขภาพของร้าน เจ้าของร้านส่ายหน้าบอกว่าลูกค้าน้อยลงโดยเฉพาะลูกค้ามอเตอร์ไซด์ไม่รู้ไปไหนกันหมด ผมเลยบอกเจ้าของร้านว่า ใจเย็นไว้ รอเอามอเตอร์ไซด์ไปขายก่อนจะได้มีคำสั่งซื้อเหมือนเดิม

ไก่อ่อน.

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com