จาตุรนต์ แนะลดภาษีมูลค่าเพิ่ม กระชากยอดขายรถในประเทศ

Home / ข่าวรถยนต์ / จาตุรนต์ แนะลดภาษีมูลค่าเพิ่ม กระชากยอดขายรถในประเทศ

จาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ แนะรัฐบาลควรงดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ซื้อรถชั่วคราว หวังกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เปิดเผยว่า สำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ในปีนี้ คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ได้รับการจับตามองจากหลายฝ่าย รวมถึงความคาดหวังว่าจะเป็นตัวฉุดกระชากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้กระเตื้องขึ้นมาได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในเวลานี้ เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดังนั้น ถ้ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนควรหามาตรการณ์ที่มความชัดเจน ไม่ใช่ออกมาพูดแล้วไม่มีอะไรคืบหน้า

โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการลดภาษี เพราะการที่ทางภาครัฐออกมาบอกเรื่องส่วนลดภาษีแบบไม่มีความชัดเจน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างรุนแรง เพราะเท่ากับทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อรถออกไป โดยไม่รู้ว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ ขณะที่ปัจจุบันยอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศตกลงไปแล้วกว่า 30% หากรัฐบาลไม่มีมาตรการที่ชัดเจนก็ไม่ควรออกมากล่าวในลักษณะนี้ การที่จะกล่าวอะไรออกมาควรคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการได้มีโอกาสผู้คุยกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ต่างๆ เห็นว่า การที่จะกระตุ้นตลาดรถยนต์ได้ดีและง่ายที่สุด คือ เรื่องของการงดหรือลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะปัจจุบันรถยนต์แต่ละคันก็เสียภาษีเป็นจำนวนมากแล้วกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ 10 ของอัตราภาษีสรรพสามิต ปิดท้ายด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ซึ่งเป็นภาษีที่จะนำมาคำนวนทุกครั้งที่มีการซื้อขายรถ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายรถใหม่หรือรถเก่า

ส่วนการงดการจัดเก็บหรือลดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้ และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของภาครัฐน้อยกว่าภาษีสรรพสามิต เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่สามารถขอคืนได้อยู่แล้ว ถ้าจัดซื้อในนามนิติบุคคล แต่ที่ผ่านมา ผู้ซื้อรถในนามนิติบุคคลที่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีเพียง 25% เท่านั้น นั่นหมายความว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อรถไม่ได้รับประโยชน์จากการขอคืนภาษี

อีกทั้งการให้สิทธิในการขอคืนภาษียังแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้ต้องการให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้หลักของรัฐ ดังนั้น การให้รัฐบาลงดเก็บหรือลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงชั่วคราว จึงเป็นทางเลือกที่ง่ายต่อการปฎิบัติ โดยไม่ต้องไปแก้ไขมาตรการณ์ภาษีอื่นๆ และยังเป็นมาตรการกระตุ้นที่น่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยตรง

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

กรณีสินค้าผลิตในประเทศ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตรถยนต์นั่ง 1 คัน ขนาดความจุกระบอกสูบ 2,800 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) คันละ 900,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 40

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี

= (900,000) x 40/100

= 360,000 บาท

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 360,000 บาท

พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10 ของค่าภาษี =36,000 บาท

รวมต้องชำระ = 396,000 บาท

การลดหย่อนภาษี

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตจากสินค้าที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว โดยสามารถนำจำนวนเงินภาษีได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบในการผลิตสินค้ามาหักออกจากจำนวนเงินภาษี ที่ต้องเสียภาษีสำหรับสินค้านั้น ทั้งนี้ให้ยื่นคำร้องและปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีกำหนด

การยกเว้น และการคืนภาษี

1. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

2. สินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามข้อผูกพัน หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

3. เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษีได้ตาม ม.107

ที่มา: กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th/tax/tax2b3_Car.htm

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com