ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถเดือนแรก เก๋ง-กระบะ ติดลบรวม 33%

Home / ข่าวรถยนต์ / ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถเดือนแรก เก๋ง-กระบะ ติดลบรวม 33%

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยตัวเลขการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม 2552 ผลิตรถยนต์ได้ 172,456 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 33 รถยนต์นั่งผลิตได้ 19,115 คัน ลดลงร้อยละ 31.85 ขณะที่รถกระบะ 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 52,180 คัน ลดลงร้อยละ 33.40นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 72,456 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 33 ในจำนวนนี้ผลิตเพื่อการส่งออก 52,896 คัน เท่ากับร้อยละ 73 ของจำนวนผลิตทั้งหมด และเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 19,560 คัน เท่ากับร้อยละ 27 ของจำนวนผลิตทั้งหมดส่วนสาเหตุการปรับลดของการผลิต เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น และชะลอการใช้จ่ายออกไป

จำนวนรถยนต์นั่งที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 19,115 คัน เท่ากับร้อยละ 26.38 ของจำนวนผลิตทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2551 แล้วลดลงร้อยละ 31.85

รถยนต์โดยสารขนาด 10 ตัน ขึ้นไป เดือนมกราคม 2552 ผลิตได้ 59 คัน แต่เดือนมกราคม ปี 2551 ไม่มีการผลิต

รถยนต์บรรทุก เดือนมกราคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 53,282 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 33.46

รถกระบะขนาดต่ำกว่า 1 ตัน เดือนมกราคม 2552 ไม่มียอดการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2552 มียอดการผลิต 52,180 คัน เท่ากับร้อยละ 72.02 ของจำนวนผลิตทั้งหมด และลดลงจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 33.40 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 14,703 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม 2551 ร้อยละ 56.13

รถกระบะดับเบิลแค้บ 35,084 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม 2551 ร้อยละ 12.78

รถกระบะ PPV 2,393 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม 2551 ร้อยละ 48.08

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนมกราคม 2552 ผลิตได้ 222 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 56.21

รถบรรทุกขนาด 5 – 10 ตัน เดือนมกราคม 2552 ผลิตได้ 292 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 57.80

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนมกราคม 2552 ผลิตได้ 588 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2551 ร้อยละ 10.32

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com