hyundai Hyundai Kona ข่าวรถยนต์ รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า ฮุนได

Hyundai Kona รถยนต์ไฟฟ้า เปิดตัวที่ออสเตรเลีย ต้นปี 2019 พร้อมประกาศราคา

Home / ข่าวรถยนต์ / Hyundai Kona รถยนต์ไฟฟ้า เปิดตัวที่ออสเตรเลีย ต้นปี 2019 พร้อมประกาศราคา

Hyundai เตรียมเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona ที่ประเทศออสเตรเลียต้นปี หน้า (ปี 2019) พร้อมประกาศราคาที่ต่ำกว่า 60,000-70,000 เหรียญสหรัฐ

Hyundai Kona

ทาง Hyundai มั่นใจว่าราคาของรถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Konaจะมีราคาที่ต่ำกว่า 60,000-70,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,964,760-2,292,200 บาท

คู่แข่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Renault Zoe ในปัจจุบัน มีราคาเริ่มต้นที่ 44,470 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,456,200 บาท สามารถวิ่งได้ไกลถึง 400 กิโลเมตร ใช้แบตเตอรี่ 41 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในขณะที่ Hyundai Kona ใช้แบตเตอรี่ขนาด 64 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกลถึง 470 กิโลเมตรเลยทีเดียว