ส่งออกรถ 2 เดือน 4.3 หมื่นล. ยอดผลิตรวมหดกว่า 28 %

Home / ข่าวรถยนต์ / ส่งออกรถ 2 เดือน 4.3 หมื่นล. ยอดผลิตรวมหดกว่า 28 %

ตัวเลขการส่งออกรถยนต์ในช่วง 2 เดือนของปี 2552 ร่วงหนัก โตโยต้า ยังคงเป็นบริษัทที่มีการส่งออกสูงสุด 37,794 คัน รวมมูลค่าการส่งออก 17,211.24 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการส่งออกรถยนต์รวมทั้งสิ้น 58,104.25 ล้านบาท ลดลง 28.57% มียอดสะสมรวม 94,063 คัน

รายงานสถิติการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 58,104.25 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 28.57% แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) 94,063 คัน มีมูลค่า 43,539.99 ล้านบาท ลดลง 23.11 % และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์ และอื่นๆ 14,564.26 ล้านบาท ลดลง 41.08 %

สำหรับปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 37,794 คัน ส่วนแบ่งตลาด 40.18% เติบโตลดลง 20.23 % อันดับ อันดับ 2 มิตซูบิชิ 16,070คัน ส่วนแบ่งตลาด 17.08% เติบโตลดลง 26.26% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 15,103 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.06% เติบโตลดลง 12.61% อันดับ 4 ฮอนด้า 8,642 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.19% เติบโตลดลง 32.36% และอันดับ 5 สยามนิสสัน 7,188 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.64%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 17,211.24 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 12.70% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 8,243.50 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 16.94% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 6,088.08 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 16.10% อันดับ 4 ฮอนด้า 4,208.51 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 39.69% และอันดับ 5 อีซูซุ 3,068.78 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง36.74% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 7,292.96 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 26.11% อันดับ 2 ฮอนด้า 2,841.41 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 35.09% อันดับ 3 อีซูซุ 1,416.31 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 57.15% อันดับ 4 มิตซูบิชิ 1,295.56 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 46.14% และอันดับ 5 ออโต้อัลลายฯ 951.85 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 58.38% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

สำหรับปริมาณการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 28,198.10 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 34.48% แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) 44,609 คัน มีมูลค่า 20,504.76 ล้านบาท ลดลง 31.15% และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ มูลค่า 7,693.34 ล้านบาท ลดลง 41.97%

ส่วนปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 19,062 คัน ส่วนแบ่งตลาด 42.73 % เติบโตลดลง 29.08 % อันดับ 2ออโต้อัลลายฯ 7,635 คัน ส่วนแบ่งตลาด 17.12% เติบโตลดลง 16.14% อันดับ 3 มิตซูบิชิ 7,171 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.08% เติบโตลดลง 36.54%และอันดับ 4 ฮอนด้า 3,807 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.53% เติบโตลดลง 34.98% อันดับ 5 สยามนิสสัน 3,368 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.55%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 8,712.91 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 22.15% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 3,531.34 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 31.07 % อันดับ 3 ฮอนด้า 1,872.34 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 42.52 % อันดับ 4 สยามนิสสัน 1,629.85 ล้านบาท และ อันดับ 5 อีซูซุ 1,122.36 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 53.05 % จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ของบริษัทรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 3,979.18 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 26.58 % อันดับ 2 ฮอนด้า 1,395.61 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 33.95 % อันดับ 3 มิตซูบิชิ 731.51 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 39.94 % อันดับ 4 อีซูซุ 702.37 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 62.58 % จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551 และอันดับ 5 สยามนิสสัน 353 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 73.34 %

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com