Lamina ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ลามิน่า ลามิน่ามินิสานฝัน

ลามิน่า มอบอาคารเรียนในโครงการ ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 8

Home / ข่าวรถยนต์ / ลามิน่า มอบอาคารเรียนในโครงการ ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 8

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร ลามิน่า  ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐาน ISO 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถคุณภาพสูง เบรย์ จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่งมอบอาคารเรียนโฉมใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงจากโครงการ “ลามิน่ามินิสานฝัน”  ปีที่ 8 ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

ลามิน่า

โดยนางสาวจันทร์นภา  สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมคณะผู้บริหาร ทีม ลามิน่า อาสาสานฝัน และพนักงาน ร่วมด้วยนายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน และสมาชิกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายเกิดมี สอนเมือง  และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด นายประชา ไชยศรี เป็นตัวแทนรับมอบ

ลามิน่า

ลามิน่า

นอกจากได้ปรับปรุงอาคารเรียนและสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด ในโครงการ ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 8 แล้ว ทางบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดจากการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยใส่ใจคุณธรรม” โดยคัดเลือกจาก 12 หัวข้อ ได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ เสียสละ อ่อนน้อม มีน้ำใจสามัคคี มีวินัย อดทน พอเพียง และห่างไกลอบายมุข เพื่อรับทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร และโรงเรียนได้รับอุปกรณ์กีฬา พร้อมประกาศนียบัตร

ลามิน่า

 

ทั้งนี้โครงการ ลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนให้มีอาคารประกอบการเรียนหรือซ่อมแซมอาคารเรียนให้ใช้งานได้ เช่น สร้างห้องน้ำ ห้องสมุด หรือซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 แล้ว  ตามพันธกิจของบริษัทฯ “ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”