จีเอ็ม จับมือพันธมิตรรณรงค์ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ

Home / ข่าวรถยนต์ / จีเอ็ม จับมือพันธมิตรรณรงค์ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ

จีเอ็ม ประเทศไทย สนับสนุนพันธมิตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนสากล ร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกกันน็อกลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ เจาะกลุ่มโรงเรียนหัวเมืองต่างจังหวัด เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน ให้ใช้หมวกกันน็อกอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

มร.อันโตนิโอ ซาร่า รองประธานฝ่ายขาย การตลาด และบริการหลังการขาย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน พันธมิตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนสากล หรือ จีอาร์เอสพี (Global Road Safety Partnership GRSP) รณรงค์โครงการ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย มุ่งลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ และการเสียชีวิตจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงการสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนเป้าหมายเป็นแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มอายุอื่นใช้หมวกนิรภัยอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จีเอ็ม ประเทศไทย ให้การสนับสนุน กลุ่มจีอาร์เอสพี ด้วยรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง เชฟโรเลต โคโลราโด จี80 พร้อมการติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ สำหรับการดำเนินการรณรงค์โครงการดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมทีผ่านมา ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคม 2552 นี้

สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 120 ชุมชน ในสองจังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายของโครงการรวมทั้งผู้ขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งประชากรที่ในแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนประมาณ 500 คน ประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จึงมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 60,000 คน และ 1 ใน 4 หรือประมาณ 15,000 คนของประชากรกลุ่มนี้เป็นเยาวชน ซึ่งโครงการนี้ได้คัดเลือกมัธยมศึกษาประจำอำเภอ และสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นที่ดำเนินการด้วย

ชุมชนเป้าหมายจะได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค์โดยใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ การส่งเสริมการใช้มาตรการบังคับ การแจกจ่ายหมวกนิรภัย ซึ่งมีทั้งการแจกฟรี การแข่งขัน และการให้รางวัลตอบแทนการเข้มร่วมกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ความปลอดภัยของชีวิตผู้ขับขี่ยานพาหนะ ถือเป็นนโยบายหลักของจีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะประเภทใดก็ตาม ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก มร.อันโตนิโอ ซาร่า กล่าว

โครงการนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะกับเยาวชน ซึ่งเชฟโรเลต เองก็มีโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของเด็กขณะโดยสารรถด้วย ตรงตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ชูความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com