สถาบันการเงิน ตัวแปรตลาดรถ

Home / ข่าวรถยนต์ / สถาบันการเงิน ตัวแปรตลาดรถ

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่กำลังซื้อในประเทศหดตัวลง ประกอบกับปัญหาการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยเงินกู้ให้ประชาชน โดยกำหนดเงินดาวน์สูง ผ่อนระยะสั้น เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาการค้างชำระและหนี้เสีย ทำให้ธนาคารมีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ยังส่งผลให้ยอดการจำหน่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย กับวิกฤตการเงินโลกในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบยอดจำหน่ายรถในประเทศมากนัก แต่การขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยเงินกู้ดูจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการชะลดตัวในตลาดรถยนต์ของไทย

เพราะหากพิจารณาจากตัวเลขยอดการผลิตและจำหน่ายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มรถปิกอัพตอนเดียวมีสัดส่วนลดลงสูงถึง 63.82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ใช้รถปิกอัพประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร ฉะนั้นการหาหลักฐานทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคงเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยเงินกู้อย่างเช่นในขณะนี้

ขณะที่ตลาดในประเทศจะฟื้นตัวได้เร็วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินในการยอมปล่อยสินเชื่อซื้อรถยนต์ง่ายขึ้นหรือไม่ เพราะที่จริงแล้วขณะนี้ยังมีความต้องการซื้อรถยนต์อยู่มาก แต่ติดปัญหาที่สถาบันการเงินไม่ค่อยจะอนุมัติสินเชื่อดังนั้น รัฐบาลควรมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการเร่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุน และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ และควรผ่อนคลายกฏระเบียบในการกู้เงินลดลง เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องกับกลุ่มผู้ใช้รถปิกอัพ ผ่านทางสถาบันการเงินของรัฐ

แหล่งข่าวในสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ้น ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยกำหนดมาตรการการปล่อยเงินกู้ที่เข้มข้น เนื่องจากไม่ต้องการรับความเสี่ยงเรื่องภาระหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้น แต่มาตรการที่เข้มงวดก็ทำให้สถาบันการเงินมีรายได้ลดลงเช่นกัน

ดังนั้น คาดว่าสถาบันการเงินจะมีการปรับลดความเข้มข้นของมาตรการลง โดยหันไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อยมากขึ้น ขณะที่การปล่อยกู้ในธุรกิจขนาดใหญ่ อย่าง อสังหาริมทรัพย์ คงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง เพราะสถาบันการเงินเอง ก็ต้องสร้างลูกค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของตนเองเช่นกันทำให้มีการคาดการณ์ว่า ในช่วงปลายปีนี้การผ่อนปรนมาตรการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินจะเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดรถยนต์กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com