ส่งออกรถ 3 เดือน ยังติดลบ มูลค่ารวม 8.7 หมื่นล้าน

Home / ข่าวรถยนต์ / ส่งออกรถ 3 เดือน ยังติดลบ มูลค่ารวม 8.7 หมื่นล้าน

การส่งออกรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552 ยังคงร่วงต่อเนื่อง โตโยต้า ยังคงเป็นบริษัทที่มีการส่งออกสูงสุด 55,928 คัน รวมมูลค่าการส่งออก 25,734.20 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการส่งออกรถยนต์รวมทั้งสิ้น 87,331.05 ล้านบาท ลดลง 31.724 % มียอดสะสมรวม 138,805 คัน

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รายงานสถิติการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 87,331.05 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 31.724 % แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) 138,805 คัน มีมูลค่า 63,381.10 ล้านบาท ลดลง 28.70% และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์ และอื่นๆ 23,949.95 ล้านบาท ลดลง 38.61 % สำหรับปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 55,928 คัน ส่วนแบ่งตลาด 40.29% เติบโตลดลง 27.04% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 27,022 คัน ส่วนแบ่งตลาด 19.47% เติบโตลดลง 18.11% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 21,417 คัน ส่วนแบ่งตลาด 15.43 % เติบโตลดลง 24.84 % อันดับ 4 ฮอนด้า 12,464 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.98% เติบโตลดลง 35.74% และอันดับ 5 สยามนิสสัน 9,735 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.01%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 25,734.20 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 18.16% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 11,913.31 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง -20.04% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 8,859.88 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 25.39% อันดับ 4 ฮอนด้า 6,190.80 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 42.76% และอันดับ 5 สยามนิสสัน 4,628.35 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 12,003.26 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 22.68% อันดับ 2 ฮอนด้า 4,434.98 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 38.02% อันดับ 3 อีซูซุ 2,542.44 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 49.69 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 2,037.11 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 42.58% และอันดับ 5 ออโต้อัลลายฯ 1,584.80 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 51.89% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

สำหรับปริมาณการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ในช่วงเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,226.80 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 37.24% แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) 44,742 คัน มีมูลค่า 19,841.11 ล้านบาท ลดลง 38.52% และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ มูลค่า 9,385.69 ล้านบาท ลดลง 34.36%

ส่วนปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2552 อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 18,134 คัน ส่วนแบ่งตลาด 40.53% เติบโตลดลง 38.08% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 10,952 คัน ส่วนแบ่งตลาด 24.48% เติบโตลดลง 2.27% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 6,314 คัน ส่วนแบ่งตลาด 14.11% เติบโตลดลง 43.70% และอันดับ 4 ฮอนด้า 3,822 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.54% เติบโตลดลง 42.27% อันดับ 5 สยามนิสสัน 2,547 คัน ส่วนแบ่งตลาด 5.69%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 8,522.96 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 27.34% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 3,669.81 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง -26.22% อันดับ 3 ออโต้อัลลาย 2,771.80 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 39.99% อันดับ 4 ฮอนด้า 1,982.29 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 48.36% และอันดับ 5 สยามนิสสัน 1,308.44 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ของบริษัทรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 4,710.30 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 16.68% อันดับ 2 ฮอนด้า 1,593.57 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 42.63% อันดับ 3 อีซูซุ 1,126.13 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 35.60% อันดับ 4 มิตซูบิชิ 741.55 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 35.06% และอันดับ 5 ออโต้อัลลาย 632.95 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง -37.16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com