ฮอนด้า ซีวิค ฮิตไม่เลิกยึดเบอร์หนึ่ง 3 เดือนติด

Home / ข่าวรถยนต์ / ฮอนด้า ซีวิค ฮิตไม่เลิกยึดเบอร์หนึ่ง 3 เดือนติด

ฮอนด้า ซีวิค ยังฮิตไม่เลิก เดือนมิถุนายนเบียดโตโยต้าคว้าเบอร์หนึ่งตลาดรถคอมแพคท์เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยตัวเลข 2,121 คัน คิดเป็น 33.3%

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ในเดือนมิถุนายน 2552 มีจำนวน 7,320 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 16.9% ของตลาดรถยนต์โดยรวม 43,402 คัน ซึ่งตลาดรถยนต์โดยรวมในเดือนมิถุนายนนี้ลดลงถึง 13.4% โดยฮอนด้ามียอดจำหน่ายลดลง 8% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดสะสมของฮอนด้าตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 จำนวน 39,967 คัน คิดเป็น 17.3% ของตลาดรถยนต์โดยรวม 233,428 คัน

ทั้งนี้ ฮอนด้า ซิตี้ เป็นรุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งถึง 37% ในขณะที่ ซีวิค มีส่วนแบ่งถึง 31% ส่วนแจ๊ซ มีส่วนแบ่ง 20% แอคคอร์ด มีส่วนแบ่ง 6% และซีอาร์-วี มีส่วนแบ่ง 5%

นอกจากนี้ฮอนด้าซีวิค ยังคงเป็นรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์ ในเดือนมิถุนายน มียอดจำหน่ายถึง 2,121 คัน คิดเป็น 33.3% และยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน จำนวน 12,409 คัน คิดเป็น 38.6% ของยอดสะสมรวม 32,151 คัน

สำหรับยอดจำหน่ายรวมของกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพคท์ในเดือนมิถุนายน ฮอนด้า ซิตี้ มียอดจำหน่ายจำนวน 2,686 คัน คิดเป็น 26.1% ส่วน แจ๊ซ มียอดจำหน่ายจำนวน 1,549 คิดเป็น 15.1% และซิตี้มียอดจำหน่ายสะสม 14,887 คัน คิดเป็น 28.9% ส่วนแจ๊ซมียอดจำหน่ายสะสม 8,060 คัน คิดเป็น 15.6% ของยอดสะสมรวม 51,556 คัน

ในขณะที่ฮอนด้า แอคคอร์ด มียอดจำหน่าย 446 คัน คิดเป็น 30.4% ของยอดจำหน่ายรวมของกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ในเดือนมิถุนายน และมียอดจำหน่ายสะสมถึง 2,437 คัน คิดเป็น 30.2% ของยอดสะสมรวม 8,066 คัน

ส่วนฮอนด้า ซีอาร์วี มียอดจำหน่าย 517 คัน คิดเป็น 18.1% ของยอดจำหน่ายรวมกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทSUV/PPV ในเดือนพฤษภาคม และมียอดจำหน่ายสะสมถึง 2,173 คัน คิดเป็น 14.3% ของยอดสะสมรวม 15,243 คัน