ศูนย์วิจัยชี้ตลาดรถครึ่งปีหลัง มีโอกาสฟื้นตัวได้เล็กน้อย

Home / ข่าวรถยนต์ / ศูนย์วิจัยชี้ตลาดรถครึ่งปีหลัง มีโอกาสฟื้นตัวได้เล็กน้อย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด ตลาดรถยนต์ครึ่งปีหลังหดตัวลดลงเหลือ 20-22% จากที่ครึ่งปีแรกหดตัวสูงถึง 29% เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ การผ่อนคลายของสินเชื่อ รวมทั้งการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ได้จัดทำบทวิจัยในหัวข้อ ตลาดรถยนต์ในประเทศครึ่งหลังปี 2552ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยระบุว่า ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง 5 เดือนแรกของปี 2552 ที่ผ่านมา หดตัวถึงร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากจะเป็นเพราะฐานที่สูงในปี 2551 ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2551 มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 12.9 แล้ว ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อภาวะการลงทุน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง และการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และคาดว่าจะยังส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี

อย่างไรก็ตาม ทิศทางของยอดขายรถยนต์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 นี้มีโอกาสที่จะหดตัวน้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้า เนื่องจากคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้น จึงนับว่าช่วงต่อจากนี้ไปสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในประเทศน่าจะผ่อนคลายลง แต่ก็ยังคงเป็นภาวะที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ ในการสร้างยอดขาย และช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วงครึ่งหลังของปี 2552 โดยมีประเด็นสำคัญคือ ตลาดรถยนต์ในประเทศช่วงครึ่งหลังปี 2552 น่าจะมีปัจจัยบวกมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ทำให้คิดว่าเศรษฐกิจของไทยน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ การให้สินเชื่ออาจมีความผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ

จากปัจจัยบวกข้างต้นทำให้คาดว่าตลาดรถยนต์ช่วงครึ่งหลังของปี 2552 จะขยายตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรก ขณะเดียวกัน ตลาดยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้านอยู่ โดยเฉพาะทิศทางการเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกในระยะต่อไปนี้ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์อยู่ ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังถูกกดดันจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เสถียรภาพของรัฐบาล ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดแผนการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดรถยนต์ในประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย คาดว่าจะมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ 229,000 ถึง 236,000 คัน หดตัวร้อยละ 20.0 ถึง 22.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรกที่มียอดขายประมาณ 226,000 ถึง 228,000 คัน หดตัวประมาณร้อยละ 29.0 ทำให้ยอดขายรวมรถยนต์ในประเทศปี 2552 นี้ หดตัวประมาณร้อยละ 24.0 ถึง 26.0 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ประมาณ 455,000 ถึง 464,000 คัน ลดลงกว่าปี 2551 ที่หดตัวร้อยละ 2.7 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 614,078 คัน