สอท.ชี้ การผลิตรถฟื้น เชื่อปีหน้าทะลุล้านคัน

Home / ข่าวรถยนต์ / สอท.ชี้ การผลิตรถฟื้น เชื่อปีหน้าทะลุล้านคัน

สอท.ประเมินยอดผลิตรถยนต์ปี 2553 กลับมาทะลุ 1 ล้านคันอีกครั้ง หลังตัวเลขผลิตเดือนล่าสุดขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่ายรถมั่นใจว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเริ่มส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทำให้ประชาชนกล้าใช้จ่ายมากขึ้น

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยจะกลับมาอยู่ที่ระดับ 1 ล้านคันอีกครั้งในปี 2553 จากกำลังการผลิตที่มีอยู่ 1.8 ล้านคัน ซึ่งจะเป็นการเติบโตอีกครั้งหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ทั้งนี้ คาดว่าการผลิตรถยนต์ในภาพรวมของปี 2553 จะอยู่ที่ 1.05-1.06 ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตสำหรับตลาดในประเทศ 5.2-5.3 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากปีนี้ประมาณ 5% และการผลิตเพื่อการส่งออก 5.3 แสนคัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4%

สำหรับสถานการณ์ด้านการขายในประเทศ คาดว่าในเดือนส.ค. 2552 จะเป็นเดือนแรกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน โดยมีแนวโน้มที่ยอดจำหน่ายจะสูงกว่า 4.7 หมื่นคัน เนื่องจากค่ายรถยนต์หลายยี่ห้อมั่นใจว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเริ่มส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทำให้ประชาชนกล้าใช้จ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตลาดส่งออกที่หดตัวมากกว่าที่มีการคาดการณ์ ทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5.1 แสนคันหรือไม่ โดย 7 เดือนแรกของปีนี้ ตลาดส่งออกทุกแห่ง ยกเว้นตะวันออกกลางที่ขยายตัว 1.98% มีอัตราที่ติดลบหมด โดยเฉพาะตลาดหลักอย่างยุโรปที่หดตัวมากถึง 70.86%

นายสุรพงษ์ กล่าวถึงจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 ดังต่อไปนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 43,156 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2551 ร้อยละ 3.60 แต่น้อยกว่าเดือนมิถุนายนปีนี้ ร้อยละ 0.57 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 138,898 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2551 ร้อยละ 13.38 และลดลงจากเดือนมิถุนายนปีนี้ร้อยละ 8.30

ส่วนเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปีนี้ รถยนต์มียอดขาย 274,584 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 25 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 887,395 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 14.10

สาเหตุที่ยอดขายลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินของโลกส่งผลต่อการส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศ ส่งออกได้น้อยลง เนื่องมาจากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลง แม้ว่าจะเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่มากพอ อีกทั้งราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ำจากปีที่แล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังไม่ดีขึ้นเท่ากับปีที่แล้วด้วย

อย่างไรก็ตาม จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2552 มีทั้งสิ้น 74,983 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2551 ร้อยละ 38.37 แต่มากกว่าเดือนมิถุนายนปีนี้ ร้อยละ 0.36 ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 464,068 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 44.83

รถยนต์นั่งเดือนกรกฎาคม 2552 ผลิตได้ 26,358 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2551 ร้อยละ 27.10 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 มีจำนวน 149,416 คัน เท่ากับร้อยละ 32.20 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 37.56

รถยนต์บรรทุก เดือนกรกฎาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 48,604 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2551 ร้อยละ 43.14 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 314,477 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 47.73

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 47,395 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2551 ร้อยละ 43.43 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 307,030 คัน เท่ากับร้อยละ 66.16 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 47.96 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 116,508 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 56.84

รถกระบะดับเบิลแค็บ 170,170 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 41.36

รถกระบะ PPV 20,352 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ร้อยละ 31.84