ฟอร์ดมุ่งสร้างความพอใจลูกค้า เสริมหัวใจบริการแก่พนักงาน

Home / ข่าวรถยนต์ / ฟอร์ดมุ่งสร้างความพอใจลูกค้า เสริมหัวใจบริการแก่พนักงาน

ฟอร์ดฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จากศูนย์บริการฟอร์ดกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจและต้อนรับรถยนต์นั่งใหม่ในอนาคต

นายวิชิต ว่องวัฒนาการ รองประธานฝ่ายบริการลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ดตระหนักดีว่า การบริการประทับใจ คือ หัวใจสำคัญของธุรกิจที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการหลังการขายที่ฟอร์ดใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานของศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องมาตลอด เราจึงจัดให้มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่อันสำคัญนี้

หัวข้อหลัก ๆ ในการอบรมเพื่อสร้างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า หัวใจการให้บริการประทับใจของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ แนวทางการรักษาลูกค้าให้กลับเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ซึ่งล้วนช่วยรักษาฐานลูกค้าฟอร์ดในปัจจุบันให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและการซื้อรถฟอร์ดอีกในอนาคต รวมทั้งการสร้างความประทับใจด้านการบริการ จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อรถฟอร์ดอีกด้วย

ทั้งนี้ ฟอร์ดทราบดีว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จด้านงานบริการ คือ ทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดการมอบรางวัล Long Service Award ให้กับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงความขอบคุณและตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานที่ทุ่มเททำงานหนักมาโดยตลอด โดยในปีนี้มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จากศูนย์บริการทั่วประเทศได้รับรางวัลนี้ถึง 14 คน โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานมานานสูงสุดถึง 9 ปี คือคุณปภาดา อุดลทิฐิพัชร จากศูนย์บริการฟอร์ด บริษัท ขอนแก่น สหชัยมอเตอร์เซลล์ สาขาชุมแพ

ด้วยการทุ่มเทจิตใจในการทำงานอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทำให้ฟอร์ดได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 2 ครั้ง ในการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดด้านการบริการหลังการขายของศูนย์บริการมาตรฐานในประเทศไทย โดย เจ.ดี.พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพแล้ว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของฟอร์ด ยังได้ร่วมกันสร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาจากโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ด้วยการดูแลช่วยป้อนอาหารกลางวันแก่เด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและเงินแก่โรงเรียนอีกด้วย อันเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจของฟอร์ดและผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ด้วยการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม รวมทั้งมีส่วนส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ ซึ่งฟอร์ดได้ทำมาอย่างต่อเนื่องในประเทศ