ยอดขายฮอนด้าฮอต ซิตี้-ซีวิค แข่งกันโกย

Home / ข่าวรถยนต์ / ยอดขายฮอนด้าฮอต ซิตี้-ซีวิค แข่งกันโกย

ฮอนด้าแจ้งยอดรถยนต์ขายเดือนมกราคม-กรกฎาคม ซีวิค ยังเหนียว คว้าเบอร์หนึ่ง ตลาดรถคอมแพ็กต์เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ด้วยตัวเลข 14,524 คัน ส่วนแบ่งตลาด 38.1% ส่วนตลาดซับคอมแพ็กต์ ซิตี้ ยังวิ่งฉิว ส่งยอดขายรวม 47,166 คัน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ในเดือนกรกฏาคม 2552 มีจำนวน 7,199 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.7% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (43,156 คัน) โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (6,724 คัน)

ทั้งนี้ ฮอนด้า ซิตี้ มียอดจำหน่าย 3,240 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 35.2% และ ฮอนด้า แจ๊ซ มียอดจำหน่าย 1,055 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 11.5% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพ็กต์

ส่วนฮอนด้า ซีวิค มียอดจำหน่าย 2,115 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 35.5% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพ็กต์

ฮอนด้า แอคคอร์ด มียอดจำหน่าย 391 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 22.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ และฮอนด้า ซีอาร์-วี มียอดจำหน่าย 398 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 14.8% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV/PPV

นอกจากนี้สำหรับยอดจำหน่ายสะสมของฮอนด้า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 มีจำนวนรวม 47,166 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.2% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (366,247 คัน) ซึ่งมียอดจำหน่ายลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (49,850 คัน)

ทั้งนี้ ฮอนด้า ซิตี้ มียอดจำหน่ายรวม 18,127 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.8% และฮอนด้า แจ๊ซ มียอดจำหน่ายรวม 9,115 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.0% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพ็กต์

ส่วนฮอนด้า ซีวิค มียอดจำหน่ายรวม 14,524 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 38.1% ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพ็กต์

ฮอนด้า แอคคอร์ด มียอดจำหน่ายรวม 2,828 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.8% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ และฮอนด้า ซีอาร์-วี มียอดจำหน่ายรวม 2,571 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 14.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV/PPV