ส่งออกรถยนต์ร่วง 39% 7 เดือน 1.65 แสนล้าน

Home / ข่าวรถยนต์ / ส่งออกรถยนต์ร่วง 39% 7 เดือน 1.65 แสนล้าน

ตัวเลขการส่งออกรถยนต์ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ของปี 2552 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โตโยต้าเป็นบริษัทที่มีการส่งออกสูงสุด 102,179 คัน รวมมูลค่าการส่งออก 45,892.62 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 165,969.29 ล้านบาท ลดลง 35.019%

รายงานสถิติการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่น ๆ ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 165,969.29 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 35.019% แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) 234,760 คัน มีมูลค่า 108,289.87 ล้านบาท ลดลง 38.05% และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ 57,679.42 ล้านบาท ลดลง 28.45%

สำหรับปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 102,179 คัน ส่วนแบ่งตลาด 43.52% เติบโตลดลง 33.10% อันดับ อันดับ 2 มิตซูบิชิ 38,054 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.21% เติบโตลดลง 43.41% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 37,963 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.17% เติบโตลดลง 33.22% อันดับ 4 ฮอนด้า 18,773 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8% เติบโตลดลง 51.57% และอันดับ 5 นิสสัน 17,654 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.52%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 45,892.62 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 27.14% อันดับ 2 มิตซูบิชิ 17,471.48 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 42.56% อันดับ 3 ออโต้อัลลายฯ 15,822.05 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 32.84% อันดับ 4 ฮอนด้า 9,879.53 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 56.47% และอันดับ 5 นิสสัน 8,782.56 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่น ๆ ของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 26,192.76 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 16.49% อันดับ 2 ฮอนด้า 10,094.78 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 35.05% อันดับ 3 ออโตอัลลายฯ 8,730.43 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 35.21% อันดับ 4 อีซูซุ 4,929.96 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 53.41% และอันดับ 5 มิตซูบิชิ 4,170.78 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 42.23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

สำหรับปริมาณการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,112.76 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 40.71% แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) 35,403 คัน มีมูลค่า 16,497.05 ล้านบาท ลดลง 44.95% และชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่นๆ มูลค่า 10,615.71 ล้านบาท ลดลง 32.64%

ส่วนปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม 2552 อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 16,113 คัน ส่วนแบ่งตลาด 45.51% เติบโตลดลง 38.24% อันดับ 2 ออโตอัลลายฯ 5,998 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.94% เติบโตลดลง 43.36% อันดับ 3 มิตซูบิชิ 3,979 คัน ส่วนแบ่งตลาด 11.24% เติบโตลดลง 69.90% อันดับ 4 ฮอนด้า 3,753 คัน ส่วนแบ่งตลาด 10.60% เติบโตลดลง 43.93% และอันดับ 5 นิสสัน 3,061 คัน ส่วนแบ่งตลาด 8.65%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 6,827.93 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 39.64% อันดับ 2 ออโตอัลลายฯ 2,412.97 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 44.08% อันดับ 3 ฮอนด้า 2,285.70 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 46.84% อันดับ 4 มิตซูบิชิ 2,041.26 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 65.54% และอันดับ 5 นิสสัน 1,575.64 ล้านบาท

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบเครื่องยนต์และอื่น ๆ ของบริษัทรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2552 อันดับ 1 โตโยต้า 5,152.62 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง 12.92% อันดับ 2 ฮอนด้า 2,308.72 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 26.14% อันดับ 3 นิสสัน 888.89 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 57.97% อันดับ 4 มิตซูบิชิ 844.46 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 28.51% และอันดับ 5 อีซูซุ 842.04 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 59.59% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551