โฆษณารถเดือนก.ค.1.8 ร้อยล. นิตยสารแผ่ว ทีวีฟาดเกินครึ่ง

Home / ข่าวรถยนต์ / โฆษณารถเดือนก.ค.1.8 ร้อยล. นิตยสารแผ่ว ทีวีฟาดเกินครึ่ง

ยอดการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทรถยนต์ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2552 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,529,684,000 บาท ขณะที่เดือนกรกฎาคม มีการใช้งบผ่านสื่อต่าง ๆ 189,051,000 บาท โทรทัศน์ยังเป็นสื่อยอดนิยม เก็บเม็ดเงินไปได้ 121,886,000 บาท

บริษัท มีเดีย สเปนดิ้ง จำกัด ผู้รวบรวมตัวเลขการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รายงานการใช้งบโฆษณาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 ของบริษัทรถยนต์ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปแล้ว 189,051,000 บาท โดยใช้ผ่านสื่อโทรทัศน์ 121,886,000 บาท สื่อวิทยุ 11,061,000 บาท สื่อหนังสือพิมพ์ 37,753,000 บาท สื่อนิตยสาร 6,510,000 บาท สื่อกลางแจ้ง 3,190,000 บาท สื่อโรงภาพยนตร์ 8,114,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ต 537,000 บาท

เมื่อแบ่งการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อตามประเภทรถจะพบว่า รถยนต์กระบะเป็นกลุ่มที่มีการใช้งบโฆษณาทั้งสิ้น 76,479,000 บาท โดยใช้กับสื่อโทรทัศน์ 51,138,000 บาท วิทยุ 7,463,000 บาท หนังสือพิมพ์ 14,163,000 บาท นิตยสาร 574,000 บาท สื่อกลางแจ้ง 500,000 บาท โรงภาพยนตร์ 2,641,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ยังไม่มีการใช้งบโฆษณา

สำหรับบริษัทรถยนต์ที่ใช้งบโฆษณาไปกับตลาดรถยนต์กระบะในเดือนกรกฎาคม อันดับ 1 ได้แก่ อีซูซุ 27,156,000 บาท อันดับ 2 โตโยต้า 26,429,000 บาท อันดับ 3 มิตซูบิชิ 7,596,000 บาท อันดับ 4 ทาทา 4,932,000 บาท อันดับ 5 ฟอร์ด 3,119,000 บาท และอันดับ 6 มาสด้า 211,000 บาท

ส่วนรถยนต์นั่ง มีการใช้งบโฆษณาในเดือนกรกฎาคมทั้งสิ้น 112,572,000 บาท โดยใช้กับสื่อโทรทัศน์ 70,748,000 บาท วิทยุ 3,598,000 บาท หนังสือพิมพ์ 23,590,000 บาท นิตยสาร 5,936,000 บาท สื่อกลางแจ้ง 2,690,000 บาท โรงภาพยนตร์ 5,473,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ต 537,000 บาท

บริษัทรถยนต์ที่มีการใช้งบโฆษณามากที่สุดในตลาดรถยนต์นั่ง อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 65,190,000 บาท อันดับ 2 มิตซูบิช 8,594,000 บาท อันดับ 3 ฮอนด้า 6,498,000 บาท อันดับ 4 เชฟโรเลต 4,435,000 บาท และอันดับ 5 นิสสัน 3,266,000 บาท

ส่วนการใช้งบโฆษณาตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,529,684,000 บาท แบ่งเป็น สื่อโทรทัศน์ 898,785,000 บาท สื่อวิทยุ 71,960,000 บาท สื่อหนังสื่อพิมพ์ 402,193,000 บาท สื่อนิตยสาร 49,971,000 บาท สื่อกลางแจ้ง 29,625,000 บาท สื่อโรงภาพยนตร์ 72,341,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ต 4,809,000 บาท

เมื่อแบ่งการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อตามประเภทรถตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 จะพบว่า รถยนต์กระบะเป็นกลุ่มที่มีการใช้งบโฆษณาทั้งสิ้น 738,451,000 บาท โดยใช้กับสื่อโทรทัศน์ 495,632,000 บาท วิทยุ 36,960,000 บาท หนังสือพิมพ์ 155,212,000 บาท นิตยสาร 9,813,000 บาท สื่อกลางแจ้ง 14,600,000 บาท โรงภาพยนตร์ 26,234,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ยังไม่มีการใช้งบโฆษณา

สำหรับบริษัทรถยนต์ที่ใช้งบโฆษณาไปกับตลาดรถยนต์กระบะ อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 236,467,000 บาท อันดับ 2 อีซูซุ 221,830,000 บาท อันดับ 3 มิตซูบิชิ 103,964,000 บาท อันดับ 4 ฟอร์ด 80,954,000 อันดับ 5 ทาทา 35,625,000 บาท และอันดับ 6 มาสด้า 34,212,000 บาทส่วนรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 มีการใช้งบโฆษณารวม 791,233,000 บาท แบ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ 403,153,000 บาท วิทยุ 35,000,000 บาท หนังสือพิมพ์ 246,981,000 บาท นิตยสาร 40,158,000 บาท ป้ายกลางแจ้ง 15,025,000 บาท สื่อโรงภาพยนตร์ 46,107,000 บาท และอินเตอร์เน็ต 4,809,000 บาท

บริษัทรถยนต์ที่มีการใช้งบโฆษณามากที่สุดในตลาดรถยนต์นั่ง อันดับ 1 ได้แก่ โตโยต้า 298,888,000 บาท อันดับ 2 ฮอนด้า 117,617,000 บาท อันดับ 3 เชฟโรเลต 79,529,000 บาท อันดับ 4 นิสสัน 65,390,000 บาท และอันดับ 5 มิตซูบิชิ 51,306,000 บาท