โปรตอน เสริมภาพแบรนด์ เร่งสร้างความไว้ใจกับลูกค้า

Home / ข่าวรถยนต์ / โปรตอน เสริมภาพแบรนด์ เร่งสร้างความไว้ใจกับลูกค้า

โปรตอน รับมือตลาดรถครึ่งปีหลัง เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ หวังเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า ผนึกดีลเลอร์อบรมหลักสูตรการรับประกันคุณภาพ เพื่อรักษาความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

รายงานข่าวจาก บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอน ในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมการรับประกันคุณภาพ สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์โปรตอน ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า ถึงการรับประกันคุณภาพ เพื่อรักษาความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ที่คาดว่ากำลังซื้อในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น สำหรับหลักสูตรอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการรับประกันคุณภาพ อาทิ ข้อปฏิบัติสำหรับการส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน การตรวจรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า การรับประกันรถใหม่ ขอบเขตการรับประกันคุณภาพ การเคลมแบตเตอรี่ วิทยุ CD-DVD ยางล้อรถ การเคลมสีและตัวถัง และเงื่อนไขที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับประกัน รวมไปถึงการรับประกันนอกเหนือจากการรับประกันปกติ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด