ผลิตรถขยับ 8.4 หมื่นคัน สถิติสูงสุดในรอบ 8 เดือน

Home / ข่าวรถยนต์ / ผลิตรถขยับ 8.4 หมื่นคัน สถิติสูงสุดในรอบ 8 เดือน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนสิงหาคม สูงสุดในรอบ 8 เดือน ผลิตได้ 84,170 คัน แต่ลดลงจากช่วงเดียวกัน 18.86% เผยสาเหตุมาจากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลง ขณะที่ตลาดในประเทศไทยชะลอตัว นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ดังต่อไปนี้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 43,251 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 8.20 แต่มากกว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้ ร้อยละ 0.22 ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 รถยนต์มียอดขาย 317,835 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 23.10 ส่วนสาเหตุที่ยอดการผลิตลดลง เนื่องจากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลง แม้ว่าจะเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่มากพอ ส่งผลให้ผู้ส่งออกในประเทศไทยชะลอการซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะยังคงลดลงร้อยละ 12 อีกทั้งราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ำจากปีที่แล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศแม้จะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่ากับปีที่แล้ว จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2552 มีทั้งสิ้น 84,170 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 18.86 แต่มากกว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้ ร้อยละ 12.25 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 548,238 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 41.98 รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ 26,688 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 20.22 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 มีจำนวน 176,104 คัน เท่ากับร้อยละ 32.12 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 35.44รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ 30 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 7.14 รวมเดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ผลิตได้ 205 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 16.33

รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 57,452 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 18.22 และตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 371,929 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 44.64รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 56,383 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 18.41 และตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 363,413 คัน เท่ากับร้อยละ 66.29 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 44.86 โดยแบ่งเป็นรถกระบะบรรทุก 139,399 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 52.52รถกระบะดับเบิ้ลแค็บ 199,542 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 40.06 รถกระบะ PPV 24,472 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 24.81

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ 198 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 62.30 รวมเดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ผลิตได้ 1,970 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 47.75รถบรรทุกขนาด 5-10 ตัน เดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ 275 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 46.60 รวมเดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ผลิตได้ 2,234 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 48.49 รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2552 ผลิตได้ 596 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2551 ร้อยละ 15.28 รวมเดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 ผลิตได้ 4,312 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 ร้อยละ 8.49