มาสด้าตั้งเป้าก้าวสู่อันดับ 1

Home / ข่าวรถยนต์ / มาสด้าตั้งเป้าก้าวสู่อันดับ 1

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่อันดับหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่อันดับหนึ่งในด้านการบริการหลังการขาย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์มาสด้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาลูกค้าให้อยู่กับแบรนด์มาสด้าอย่าง ยั่งยืน และแนวทางในการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมารับบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลับมาซื้อรถยนต์มาสด้าอีกในอนาคต พร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเน้นทักษะการให้บริการจากหัวใจ การเป็นลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพที่ลูกค้าชื่นชอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการ อีกทั้งยังได้มีการมอบรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2551 ในแต่ละภูมิภาคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่ง มั่นที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามาโดยตลอด

 ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก