H SEM Motor กิจกรรม บริจาค ปันน้ำใจ สู่สังคม เอช เซม มอเตอร์

H SEM MOTOR จัดกิจกรรม บริจาคอุปกรณ์การเรียน ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจ สู่สังคม

Home / ข่าวรถยนต์ / H SEM MOTOR จัดกิจกรรม บริจาคอุปกรณ์การเรียน ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจ สู่สังคม

H SEM MOTOR นำคณะผู้บริหาร รวมถึงพนักงานบริษัท เข้าร่วม กิจกรรม ปันน้ำใจ สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็น บริจาค อุปกรณ์การเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด พาคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 334 คน ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน, การกีฬา และทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท ให้กับน้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมสันทนาการและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้องๆ ณ ศูนย์การจังหวัดสมุทรสงคราม