ซีวิคแจ่มยอดขายพุ่งกวาดแชร์ซับคอมแพ็กต์กว่า37%

Home / ข่าวรถยนต์ / ซีวิคแจ่มยอดขายพุ่งกวาดแชร์ซับคอมแพ็กต์กว่า37%

เก๋งฮอนด้ายังวิ่งฉิว 8 เดือนกวาดยอด 53,995 คัน ประเภทซับคอมแพ็กต์ "ซีวิค" เตะตาวัยรุ่นดันยอดขายรวม 16,396 คัน ฟันแชร์ 37.6% ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด

 

รายงานข่าวจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยยอด จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนสิงหาคม 2552 มีจำนวน 6,829 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.0% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (43,251 คัน) โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (6,040 คัน)

ทั้งนี้ฮอนด้า ซิตี้มียอดจำหน่าย 2,294 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 25.7% และฮอนด้า แจ๊ซมียอดจำหน่าย 1,773 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 19.9% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพ็กต์ ส่วนฮอนด้า ซีวิคมียอดจำหน่าย 1,872 คัน คิดเป็น ส่วนแบ่งตลาด 34.1%

ใน กลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพ็กต์ ฮอนด้า แอคคอร์ดมียอดจำหน่าย 427 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.8% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ และฮอนด้า ซีอาร์-วีมียอดจำหน่าย 463 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.0% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV/PPV

นอกจากนี้สำหรับยอดจำหน่ายสะสม ของฮอนด้าตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2552 มีจำนวนรวม 53,995 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.0% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (317,835 คัน) ซึ่งมียอดจำหน่ายลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (55,890 คัน)

ทั้งนี้ฮอนด้า ซิตี้มียอดจำหน่ายรวม 20,421 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.3% และฮอนด้า แจ๊ซมียอดจำหน่ายรวม 10,888 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.6% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพ็กต์ ส่วนฮอนด้า ซีวิคมียอดจำหน่ายรวม 16,396 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 37.6% ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท คอมแพ็กต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด มียอดจำหน่ายรวม 3,255 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.0% กลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ และฮอนด้า ซีอาร์-วีมียอดจำหน่ายรวม 3,034 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 14.7% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV/PPV

 

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก