ขายรถ ขายรถยนต์ ข่าวรถยนต์ ตลาดรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รถยนต์ โตโยต้า

ตลาดรถยนต์ เดือนกันยายน ยอดขายรวม 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3%

Home / ข่าวรถยนต์ / ตลาดรถยนต์ เดือนกันยายน ยอดขายรวม 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3%

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ ประจำเดือนกันยายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,706 คัน  เพิ่มขึ้น 14.3%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6%  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8%

ตลาดรถยนต์

 • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายนปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.6% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2) ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 19% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 21.1% เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม มีแนวโน้มเติบโต จากการที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ แม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการณ์การค้าโลก แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ตลาดรถยนต์

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2561
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      28,812 คัน      เพิ่มขึ้น      39.5%       ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,030 คัน       ลดลง       22.4%        ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,282 คัน       เพิ่มขึ้น      6.1%          ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      9,709 คัน      เพิ่มขึ้น     20.8%        ส่วนแบ่งตลาด 28.5%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,070 คัน      เพิ่มขึ้น     3.2%          ส่วนแบ่งตลาด 23.7%

อันดับที่ 3 มาสด้า       4,239 คัน      เพิ่มขึ้น     29.4%        ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      19,103 คัน      เพิ่มขึ้น     51.4%        ส่วนแบ่งตลาด 35%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,030 คัน      ลดลง      22.4%        ส่วนแบ่งตลาด 23.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        6,021 คัน          เพิ่มขึ้น    22.7%         ส่วนแบ่งตลาด 11%

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,839 คัน      เพิ่มขึ้น    60.6%         ส่วนแบ่งตลาด 39%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,532 คัน      ลดลง     25.4%            ส่วนแบ่งตลาด 26.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        6,017 คัน         เพิ่มขึ้น    30%              ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,464 คัน

โตโยต้า 2,192 คัน – มิตซูบิชิ 1,161 คัน – อีซูซุ 1,045 คัน – ฟอร์ด 853 คัน– เชฟโรเลต 213 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 37,741 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,647 คัน      เพิ่มขึ้น     68.4%        ส่วนแบ่งตลาด 38.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           10,487 คัน      ลดลง       27.2%        ส่วนแบ่งตลาด 27.8%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          5,164 คัน        เพิ่มขึ้น     33.7%        ส่วนแบ่งตลาด 13.7%

ตลาดรถยนต์

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2561
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      224,160 คัน    เพิ่มขึ้น    35.3%         ส่วนแบ่งตลาด 30%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           125,668 คัน    เพิ่มขึ้น    5.8%           ส่วนแบ่งตลาด 16.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      92,915 คัน     ลดลง     0.4%               ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 291,091 คัน เพิ่มขึ้น 19%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      82,881 คัน     เพิ่มขึ้น    27.1%          ส่วนแบ่งตลาด 28.5%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       70,162 คัน     เพิ่มขึ้น    1.3%            ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

อันดับที่ 3 มาสด้า       37,929 คัน     เพิ่มขึ้น    44%             ส่วนแบ่งตลาด 13%

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 455,493 คัน เพิ่มขึ้น 21.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      141,279 คัน    เพิ่มขึ้น    40.6%         ส่วนแบ่งตลาด 31%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           125,668 คัน    เพิ่มขึ้น    5.8%           ส่วนแบ่งตลาด 27.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        49,474 คัน      เพิ่มขึ้น   26.7%           ส่วนแบ่งตลาด 10.9%

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 360,513 คัน เพิ่มขึ้น 18.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      122,568 คัน    เพิ่มขึ้น     31.9%        ส่วนแบ่งตลาด 34%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           114,184 คัน    เพิ่มขึ้น     5.1%           ส่วนแบ่งตลาด 31.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        48,779 คัน      เพิ่มขึ้น     32.1%          ส่วนแบ่งตลาด 13.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 45,811คัน

โตโยต้า 19,526 คัน – มิตซูบิชิ 9,345 คัน – อีซูซุ 8,871คัน – ฟอร์ด 7,263 คัน – เชฟโรเลต 806 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 314,702 คัน เพิ่มขึ้น 20%

อันดับที่ 1 อีซูซุ            105,313 คัน     เพิ่มขึ้น    6%              ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      103,042 คัน    เพิ่มขึ้น    32%            ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          41,516 คัน       เพิ่มขึ้น    33.2%         ส่วนแบ่งตลาด 13.2%