ราคา ใหม่ ทางด่วน Toll Way 22 ธ.ค. 52

Home / ข่าวรถยนต์ / ราคา ใหม่ ทางด่วน Toll Way 22 ธ.ค. 52

 ตารางราคา Toll Way ใหม่ ทุกด่าน / ทุกระยะ

 

ด่าน

รถประเภท 1

รถประเภท 2

รถ 4 ล้อ

รถ 6 ล้อขึ้นไป

อัตราปัจจุบัน

อัตราใหม่

อัตราปัจจุบัน

อัตราใหม่

ด่านฯ ขาออก (เก็บ 2 ครั้ง) การจราจรที่ไปทางทิศเหนือ

ด่านดินแดง (เก็บครั้งแรก)

35

60

65

90

ด่านสุทธิสาร (เก็บครั้งแรก)

35

60

65

90

ด่านลาดพร้าว ขาออก (เก็บครั้งแรก)

35

60

65

90

ด่านรัชดาภิเษก (เก็บครั้งแรก)

35

60

65

90

ด่านบางเขน (เก็บครั้งแรก)

35

60

65

90

ด่านหลักสี่ ขาออก (เก็บครั้งแรก)

20

25

30

35

ด่านอนุสรณ์สถาน (เก็บครั้งที่ 2 )

20

25

30

35

ค่าผ่านทางรวม
ดินแดง-อนุสรณ์สถาน

55

85

95

125

ด่านฯ ขาเข้า (เก็บครั้งเดียว) การจราจรที่ไปทางทิศใต้

ดอนเมือง

55

85

95

125

หลักสี่ขาเข้า

35

60

65

90

แจ้งวัฒนะ

35

60

65

90

ลาดพร้าวขาเข้า

35

60

65

90

บริษัทฯ จะปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 โดยขอทำความเข้าใจถึงการปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ ดังนี้ 

ริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานเดิม (บันทึกข้อตกลงแก้ไขฉบับที่ 2/2539) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2539 และได้เริ่มเก็บค่าผ่านทางตลอดสายจากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานสำหรับรถ 4 ล้อ ในอัตรา 43 บาทมาตั้งแต่ช่วงปลายปีทั้งนี้เมื่อ10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงกลางปี 2542-2547 บริษัทฯ ควรที่จะได้ปรับค่าผ่านทางไปเป็น 55 บาทเท่ากับอัตราปัจจุบันนี้ แต่ก็ไม่สามารถปรับได้ และอีกครั้งในช่วงกลางปี 2547-2552 ก็ไม่สามารถปรับให้เป็น 70 2541 บาท ตามสัญญาสัมปทานเดิมได้ ทำให้ถูกกดราคาค่าผ่านทางมาเป็นเวลานาน มีผลทำให้บริษัทฯมีขาดทุนสะสมถึงปี 2549 สูงถึง 5,600 ล้านบาท ซึ่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2550 บริษัทฯได้เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาและได้บรรลุข้อตกลงใหม่ (บันทึกข้อตกลงแก้ไขฉบับที่ 3/2550) ซึ่งในหลักการที่ได้เจรจานั้น บริษัทฯยินยอมที่จะเก็บค่าผ่านทางที่ลดลงจากสัญญาสัมปทานเดิม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทฯ ได้ลดค่าผ่านทางเหลือ 20 บาทตลอดสาย ในช่วงปลายปี 2547 เป็นเวลา 1 ปีเศษ และลดค่าผ่านทางเหลือ 30 บาท เป็นเวลาอีกเกือบ 2 ปี หลังจากนั้นได้เก็บเพิ่มเป็น 55 บาทตลอดสายมาจนถึงปัจจุบัน และจะครบกำหนดในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาสัมปทานเดิม บริษัทฯ ก็ควรมีสิทธิที่จะเก็บในอัตรา 85 บาทแทนที่จะเป็น 55 บาทตลอดสายตั้งแต่ช่วงกลางปี 2552 ที่ผ่านมา

ตามกราฟที่แสดงด้านล่างนี้