บริษัท พลังงานมหานคร ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า อาคารอาคเนย์ อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์จับมือร่วมกับพลังงานมหานคร ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่สีลม

Home / ข่าวรถยนต์ / อาคเนย์จับมือร่วมกับพลังงานมหานคร ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่สีลม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง “โครงการติดตั้ง สถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า

นายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง “โครงการติดตั้ง สถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ” กับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานมหานคร จำกัดเพื่อทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ที่ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่สีลม โดยเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ของประเทศไทยในอนาคต