ชวนเพื่อนๆ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของการรับรู้และพฤติกรรมต่อรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อต่างๆ

Home / ข่าวรถยนต์ / ชวนเพื่อนๆ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของการรับรู้และพฤติกรรมต่อรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อต่างๆ

ชวนเพื่อนๆ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของการรับรู้และพฤติกรรมต่อรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อต่างๆและทัศนคติ ความเข้าใจที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาของ Application Toyota Smart G-Book  … ลุ้นรับ Samsung Galaxy Y ของรางวัลจาก Toyota G-Book จำนวน 1 รางวัล !! คลิก

ชวนเพื่อนๆ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของการรับรู้และพฤติกรรมต่อรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อต่างๆ รูปที่ 1