กฏหมายจำกัดความเร็ว จำกัดความเร็ว ทางด่วนพิเศษ มอเตอร์เวย์ สตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สิ้นสุดกันทีกับ กฏหมายจำกัดความเร็ว 90 มอเตอร์เวย์-ทางด่วน หลังใช้ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ

Home / ข่าวรถยนต์ / สิ้นสุดกันทีกับ กฏหมายจำกัดความเร็ว 90 มอเตอร์เวย์-ทางด่วน หลังใช้ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กำลังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไข กฏหมายจำกัดความเร็ว ที่สามารถใช้ได้ในทางพิเศษเเละพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร (พื้นราบ) ปรับเพิ่มความเร็วรถในเส้นทางระหว่างเมืองถนน มอเตอร์เวย์ อยู่ที่ประมาณ 100-110 กม./ชม.  จากเดิมสามารถวิ่งได้ 90 กม./ชม. และบน ทางด่วนพิเศษ ทุกเส้นทาง อยู่ที่ 100-110 กม./ชม. จากเดิมวิ่งได้เพียง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นราบ)  ยังไม่มีการเพิ่มอัตราความเร็วรถขึ้น แต่จะพิจารณาลดอัตราความเร็วลดลงในบางจุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

กฏหมายจำกัดความเร็ว

เดิมทีกฎหมายจำกัดความเร็วรถที่ประเทศไทยใช้อยู่ได้ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2522 หรือเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งระบุความเร็วรถในเขตเทศบาลสามารถวิ่งได้ไม่ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเส้นทางระหว่างเมือง และมอเตอร์เวย์วิ่งได้ที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ได้กำหนดความเร็วบนทางด่วนที่เกิดขึ้ันในกรุงเทพฯจึงต้องใช้ตามข้อกำหนดในเขตเทศบาลและระหว่างเมือง ซึ่งสวนกระเเสกับกำลังเครื่องยนต์ของรถในปัจจุบัน

จำกัดความเร็ว

สำหรับโทษปรับของการขับขี่รถเกินอัตราที่กำหนดนั้น พ.ร.บ จราจรทางบก ระบุข้อกฏหมายกรณีขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท