PTT Station PTTOR ปตท พีทีที สเตชั่น สินค้าเกษตรแปรรูป ไทยเด็ด

PTT Station เตรียม สินค้าเกษตรแปรรูป เป็น ของขวัญปีใหม่ แก่ผู้บริโภค

Home / ข่าวรถยนต์ / PTT Station เตรียม สินค้าเกษตรแปรรูป เป็น ของขวัญปีใหม่ แก่ผู้บริโภค

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR มอบรอยยิ้มแก่คนไทยในโอกาสวันปีใหม่ ด้วยการจัดเตรียม สินค้าเกษตรแปรรูป จากเกษตรกรมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2562

โดยเมื่อ เติมน้ำมัน ชนิดใดก็ได้โดยไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำจะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ “ไทยเด็ด” 1 ชิ้น โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่นำมาเป็นของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้มาจากเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิ กล้วยตาก กล้วยอบกรอบ กระยาสารท ผลไม้อบแห้ง คุกกี้มะพร้าว เป็นต้น ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปจากใจพี่น้องเกษตรกรและชุมชน

PTT Station

ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งความสุข และขอบคุณผู้บริโภคที่ไว้วางใจใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น มาโดยตลอดแล้ว ยังเป็นการมอบรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทย และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายยย่อย (SMEs) ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ PTTOR จะพัฒนาสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ให้เป็นศูนย์กลางชุมชมหรือ Living Community เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน