Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger

Home / ข่าวรถยนต์ / Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger

ธิดายุทธ์ นพเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และกิตติวุฒิ ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคชัย ซีซีเอ็ม จำกัด เจ้าของศูนย์บริการ ฟอร์ด โชคชัย สุโขทัย ถ่ายภาพพร้อมกับสื่อมวลชนและนักเรียนจากโรงเรียน บ้านห้วยหยวก จ. สุโขทัย ที่ฟอร์ดและสื่อมวลชนได้ขับรถฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เกียร์ธรรมดาไปร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในกิจกรรม “Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger”

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 1

ฟอร์ด เรนเจอร์ บรรทุกอุปกรณ์และสิ่งของเต็มพิกัดออกเดินทางจากสนามบินจังหวัดสุโขทัยมุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านห้วยหยวก เพื่อร่วมกันปรับปรุงอาคารและสาธารณูปโภคของโรงเรียน โดยที่สื่อมวลชนได้ทดสอบสมรรถนะอันแข็งแกร่งของฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่รุ่นเกียร์ธรรมดาแบบ 5 สปีด และ 6 สปีด ไปตลอดทริปกิจกรรม “Good Deeds Good Day with All-New Ford Ranger”

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 2

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 3

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 4

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 5

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 6

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 7

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 8

Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger รูปที่ 9