PTT Blue card PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข PTTOR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท วิ่งการกุศล

PTT Blue Card ชวนสมาชิกร่วม วิ่งการกุศล ส่งมอบความสุขท้ายปี

Home / ข่าวรถยนต์ / PTT Blue Card ชวนสมาชิกร่วม วิ่งการกุศล ส่งมอบความสุขท้ายปี

PTT Blue Card จัดงานวิ่งการกุศล “PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข”เพื่อเชิญชวนสมาชิก PTT Blue Card ร่วมเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นยอดเงินบริจาคโดยค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร PTTOR รวมถึงสมาชิก PTT Blue Card เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกว่า 1,000 คน ยอดเงินบริจาค จากสมาชิกและ PTTOR ร่วมสมทบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,302,575 บาท

PTT

PTT

PTT

คุณจิราพรขาวสวัสดิ์กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก PTT Blue Card ณ ปัจจุบันกว่า 4 ล้านคนให้ได้มีโอกาสร่วมทำบุญร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ในปัจจุบันได้เปิดให้บริการในส่วนของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรม PTT Blue Card วิ่งส่งความสุขในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งมอบความสุขท้ายปีให้กับสมาชิกฯ แล้ว ยังเป็นการส่งมอบโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยภายใต้การดูแลของ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย โดยครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก PTT Blue Card ที่ไม่ได้เข้าร่วมวิ่ง สามารถใช้คะแนนสะสม500 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท และ 100 คะแนนแทนเงินบริจาค 20 บาทโดยท่านสมาชิกได้ร่วมบริจาครวม 651,287.70 บาท และเพื่อให้การบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทาง PTTOR ได้ร่วมบริจาคสมทบเพิ่มอีก 1 เท่า รวม 1,302,575บาท”

PTT

นอกจากนี้ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตส่งมอบความสุขจากครอบครัวฉัตรบริรักษ์ นำโดยบอยปกรณ์ที่นอกจากจะมาร่วมวิ่งในระยะ 3.5 กิโลเมตร ด้วยแล้ว ยังมอบความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับบรรดาผู้มาร่วมงาน รวมถึงบูธกิจกรรมสุดสนุกจากผู้ร่วมสนับสนุนงานที่มาเติมเต็มสีสันให้กับงานตลอดจนกิจกรรมสอยดาวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนได้ยอดเงินจากกิจกรรมมาเพิ่มเติมกว่า 150,000 บาท เมื่อนำมาสมทบรวมกับยอดเงินบริจาคจากการวิ่งจึงได้ยอดบริจาครวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 1.45 ล้านบาทโดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

PTT

PTT