shell น้ำมันเชลล์ น้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมันเชลล์ เชลล์แห่งประเทศไทย

เชลล์ มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุ ปาบึก

Home / ข่าวรถยนต์ / เชลล์ มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุ ปาบึก

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยนางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการเก็บสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิง ของคลัง น้ำมันเชลล์ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลัง น้ำมันเชลล์ บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี และคลังน้ำมันเชลล์สิงหนคร จ.สงขลา และพร้อมนำจ่ายให้บริการแก่ประชาชน และลูกค้าธุรกิจ ผ่าน ปั๊มน้ำมันเชลล์ กว่า 150 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดในเขตภาคใต้

เชลล์

“จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมานั้น เชลล์ได้ทำการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้อย่างเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยได้มีการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของสถานีบริการในการรับมือกับพายุปาบึก โดยเฉพาะในจุดสำคัญ อาทิ 1.การตรวจสอบและดำเนินการป้องกันน้ำไหลปนลงในถังน้ำมัน 2.การตรวจสอบและการป้องกันระบบไฟฟ้ารั่ว 3.มาตรการป้องกันอุปกรณ์ตู้จ่ายให้พ้นจากภาวะน้ำท่วม 4.การป้องกันน้ำไหลและท่วมเข้าสู่อาคารหรือสถานีบริการ 5.การป้องกันอันตรายจากต้นไม้ล้มทับคน รถยนต์และสิ่งของ ทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอาจมีการพิจารณาปิดสถานีบริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของทั้งลูกค้า พนักงาน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ” นางสาวอรอุทัยกล่าวยืนยัน

เชลล์ยึดหลักดูแลความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นสำคัญ และได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าเชลล์มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการของทุก ภาคส่วนและสามารถจัดส่งน้ำมันให้กับลูกค้าได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ดังกล่าว