ฮอนด้า ชวนผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย

Home / ข่าวรถยนต์ / ฮอนด้า ชวนผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้ากรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเชิญชวนผู้ขับขี่ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง การขับรถอย่างปลอดภัย มารยาท ในการขับรถ กฎและเครื่องหมายจราจร การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน

Honda Dream Road_001_resize

โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเตรียมความพร้อม ก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

Honda Dream Road_003_resize

โครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” จะจัดขึ้นอีก 9 ครั้ง ณ โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02 341 7777 ต่างจังหวัด โทรฟรี 1 800 239 833 เว็บไซต์ www.nationtv.tv/dreamroad หรือเนชั่นทีวี โทร 02 338 3600 และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Honda Dream Road_004_resize

กำหนดการโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ

125