Volvo Cars นำเสนอเทคโนโลยี รถขับเองได้บนถนนจริง

Home / ข่าวรถยนต์ / Volvo Cars นำเสนอเทคโนโลยี รถขับเองได้บนถนนจริง

Volvo Cars ที่ สวีเดน ได้นำเสนอเทคโนโลยี ที่ทำให้รถสามารถขับเองได้บนถนนจริง โดยให้ผู้ขับขี่นั่งโดยไม่ต้องบังคับรถ โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า Drive Me ซึ่งขณะนี้ย่างเข้าสู่ปีที่สอง และ วอลโว่ คาร์ กำลังเตรียมการในผลิตรถ 100 คัน ให้ผู้ใช้รถที่เมืองโกเทนเบิร์ก สวีเดนเป็นผู้ทดสอบภายในปี พ.ศ. 2560 การทดสอบในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกับภาคราชการหลายหน่วยงาน ทั้งฝ่ายผู้ออกกฏหมายจราจร กรมการขนส่งทางบก และสำนักว่าการนครโกเทนเบิร์ก เพื่อนำไปสู่การเดินทางที่ยั่งยืนและปราศจากการเฉี่ยวชนในอนาคต

Volvo_5

ได้เวลาที่เสียไปกลับคืน
วอลโว่ คาร์ ได้ออกแบบระบบรถขับเองได้ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดในสถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว การตั้งพิกัดด้วยระบบคลาวด์ ระบบเบรคอันชาญฉลาด และเทคโนโลยีชั้นสูงในการบังคับทิศทางรถยนต์

ไม่ใช่แค่การสาธิต แต่ก้าวไปอีกขั้น
ระบบออโตไพล็อต ของวอลโว่ คาร์ ถูกออกแบบให้เชื่อถือได้ เพื่อให้รถยนต์สามารถเข้าควบคุมทุกสถานการณ์ของการขับขี่เมื่อถูกสั่งการด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ เทคโนโลยีของวอลโว่ คาร์ ถูกพัฒนาให้ก้าวไปสู่ขั้นที่เตรียมรับมือกับข้อผิดพลาดและเหตุฉุกเฉินได้ โดยใช้หลักการเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องบิน คือระบบสำรองจะเข้าทำงานแทนที่ในทันที หากบางสิ่งในระบบออโตไพล็อตไม่ทำงาน

Volvo_1

คำนวณสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
เมื่ออยู่บนท้องถนน เทคโนโลยีที่สมบูรณ์จะสามารถทำงานได้ดีแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เริ่มจากการขับขี่บนถนนโล่ง ไปจนถึงการจราจรหนาแน่น ติดขัด และเหตุฉุกเฉิน เอริค โคลีน กล่าวว่า “รถจะต้องมีความสามารถระดับเดียวกับผู้ขับขี่ที่เปี่ยมประสบการณ์ ในการอ่านสถานการณ์และตอบสนองอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินชนิดฉับพลันทันที รถจะมีประสิทธิภาพในการ

ตอบสนองเร็วกว่ามนุษย์
ในกรณีที่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การทำงานผิดปกติของรถยนต์ หรือสุดเส้นทางถนน ระบบจะแจ้งให้ผู้ขับขี่เตรียมรับช่วงต่อ หากผู้ขับขี่ไม่สามารถรับช่วงได้ รถจะขับเคลื่อนตัวเองไปหยุดในที่ปลอดภัย

Volvo_6

ประโยชน์สำหรับผู้บริโภคและสังคม
นอกเหนือจากการช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น และทำให้เราได้เวลากลับคืนมาแล้ว รถขับเองได้ยังส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

วอลโว่ คาร์ เชื่อว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้บริหารการจราจรได้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถจัดการงานผังเมืองและวางแผนโครงสร้างงานสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น