ยอดขายรถกระบะ ยอดขายรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ สถิติการขายรถยนต์

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%

Home / ข่าวรถยนต์ / ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงาน สถิติการขายรถยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,076 คัน  เพิ่มขึ้น 8.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.9% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ขณะที่ รถกระบะ ขนาด 1 ตัน มีจำนวน 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

  • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16.9% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2) ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นอีกเหตุปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อรถใหม่

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ก็ยังจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ยอดขายรถยนต์

  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2562
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      26,958 คัน      เพิ่มขึ้น      15.9%       ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          15,389 คัน      เพิ่มขึ้น       4.2%       ส่วนแบ่งตลาด 17.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,329 คัน      เพิ่มขึ้น       8.6%       ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      10,107 คัน      เพิ่มขึ้น      17.9%       ส่วนแบ่งตลาด 28.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,614 คัน      เพิ่มขึ้น       7.2%       ส่วนแบ่งตลาด 24.7%อันดับที่ 3 มาสด้า 4,882 คัน        เพิ่มขึ้น      55.1%       ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,851 คัน      เพิ่มขึ้น    14.7%         ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,389 คัน      เพิ่มขึ้น     4.2%                   ส่วนแบ่งตลาด 30.1%   อันดับที่ 3 ฟอร์ด     4,472 คัน      ลดลง     13.4%         ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,970 คัน      เพิ่มขึ้น      22.5%       ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           14,235 คัน      เพิ่มขึ้น       5.0%       ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,472 คัน      ลดลง       11.6%      ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,976 คัน

โตโยต้า 1,849 คัน – อีซูซุ 1,011 คัน – มิตซูบิชิ 983 คัน – ฟอร์ด 695 คัน – เชฟโรเลต 349  คัน – นิสสัน 89  คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,257 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,224คัน       เพิ่มขึ้น     5.5%         ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า     13,121คัน       เพิ่มขึ้น     31.2%        ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        3,777 คัน      ลดลง      11.8%        ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

  • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2562
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      113,204 คัน    เพิ่มขึ้น    29.4%         ส่วนแบ่งตลาด 32.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 60,311 คัน     เพิ่มขึ้น     2.1%         ส่วนแบ่งตลาด 17.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      41,333 คัน     เพิ่มขึ้น     6.3%         ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 137,551 คัน เพิ่มขึ้น 6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      41,028 คัน     เพิ่มขึ้น    22.6%         ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       31,134 คัน     เพิ่มขึ้น     5.0%         ส่วนแบ่งตลาด 22.6%

อันดับที่ 3 มาสด้า       18,234 คัน     เพิ่มขึ้น   23.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 13.3%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 212,074 คัน เพิ่มขึ้น 0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      72,176 คัน      เพิ่มขึ้น   33.6%                   ส่วนแบ่งตลาด 34.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           60,311 คัน      เพิ่มขึ้น    2.1%          ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        18,736 คัน      ลดลง    16.2%          ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 173,938 คัน เพิ่มขึ้น 11.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      64,341 คัน      เพิ่มขึ้น   35.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 37.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           55,842 คัน      เพิ่มขึ้น    3.3%          ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        18,735 คัน      ลดลง    14.0%           ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 22,545 คัน

โตโยต้า  9,553 คัน – มิตซูบิชิ 4,746 คัน – อีซูซุ 3,786 คัน – ฟอร์ด 2,540 คัน – เชฟโรเลต 1,266 คัน –นิสสัน 654 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 151,393 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      54,788 คัน      เพิ่มขึ้น   41.3%                    ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           52,056 คัน      เพิ่มขึ้น    4.2%           ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,195 คัน    ลดลง     12.4%         ส่วนแบ่งตลาด 10.7%