เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย สานต่อโครงการเป็นปีที่ 5

Home / ข่าวรถยนต์ / เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย สานต่อโครงการเป็นปีที่ 5

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และพันธมิตร เปิดตัวโครงการ‘เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ตอน รู้ทันแอลกอฮอล์ ฉลองสงกรานต์อย่างมีสติ’ ปีที่ 5 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง รณรงค์สร้างจิตสำนึกเคารพกฎจราจรและการดื่มอย่างรับผิดชอบ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนผู้สัญจรทางรถทัวร์และรถไฟ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตลอดทั้งปี พร้อมเปิดตัววิดิโอการโดยสารรถไฟอย่างปลอดภัยพร้อมความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ณ สถานีรถไฟ 15 แห่งทั่วประเทศ และสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

dia_1

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับบริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) และพันธมิตรดำเนินโครงการ ‘ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย’มีเป้าหมายในการรณรงค์เชิงป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบและการเคารพกฎจราจร ณ สถานบันเทิงและจุดพักรถ เพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับ สร้างวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบและเมาไม่ขับ ให้แพร่หลายสู่สาธารณชนในวงกว้าง อันจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในระยะยาว

พ.ต.อ. ยุทธพงษ์ อินทรพงษ์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า “ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนมักจะมีความรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงเทศกาล สาเหตุส่วนใหญ่คือความประมาทของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดแล้วขับขี่ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจึงไม่เพียงพอเพราะไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับ การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องทำควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเคารพกฎจราจร และให้ความรู้เรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในโครงการ ‘เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย’ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเมาไม่ขับที่ต้นเหตุ เพราะเมื่อประชาชนมีทัศนคติและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มแล้วไม่ขับ พวกเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากจะขับรถ นำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน”

dia_2

คุณธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการลงนามร่วมกันระหว่างซีอีโอของบริษัทในอุตสาหกรรม 13 รายทั่วโลก ในความร่วมมือจัดการกับปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างขาดความรับผิดชอบรวมถึงวิสัยทัศน์ของ DMHT ในด้านแอลกอฮอล์กับสังคม (Alcohol in Society) ซึ่งเราเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยทั้งผู้ดื่มและผู้ที่ไม่ดื่มต้องมีความรับผิดชอบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

“เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของพันธมิตรทั้ง 6 องค์กรภาครัฐและเอกชนในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ตอนรู้ทันแอลกอฮอล์ ฉลองสงกรานต์อย่างมีสติ” จะช่วยป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ และในระยะยาวได้อย่างแท้จริง เพราะการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ ที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเคารพกฎจราจร และดื่มอย่างเหมาะสม”พ.ต.อ. ยุทธพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย