เตรียมตังค์ไว้เลย ขับรถผิดกฏจราจรถูกปรับเท่าไหร่

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์, ข่าวรถยนต์ / เตรียมตังค์ไว้เลย ขับรถผิดกฏจราจรถูกปรับเท่าไหร่

รู้มั้ยว่าที่คุณขับรถบนท้องถนนนั้นถูกกฏจราจรแล้วหรือยัง เพราะทุกวันนี้รถบนท้องถนนเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พวกที่ขับรถเอาแต่ใจตัวเอง รีบจนไม่สนใจรถคันอื่นที่ทำถูกกฏ จนเกิดเหตุการณ์ ปาดซ้าย แซงขวา หรือเฉี่ยวชนกัน ยิ่งทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น วันนี้เรามีอัตราค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาให้ดูคร่าวๆว่ามีอะไรกันบ้าง (เตรียมตังค์ไว้เวลาถูกปรับจะได้รู้ เตรียมโดนเยอะกว่ากำหนด )

Police-and-local-residents-run-a-Community-Speed-Watch

– ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– ไม่สวมหมวกนิรภัย
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กำหนดหรือขับย้อนศร
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

– จอดรถกีดขวางการจราจร
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

– ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

– ฝ่าฝืนสัญญาณมือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

– แซงรถอื่นในที่คับขัน
ปรับไม่เกิน 400-1,000 บาท

– ชับรถประมาทหรือหวาดเสียว
ปรับไม่เกิน 400-1,000 บาท

– จอดรถในที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– จอดรถซ้อนคัน
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

– ใช้วัสดุกรองแสงเกินกฎหมายกำหนด
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– รถโดยสารขับหรือหยุดรถรับ-ส่งในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือหยุดรับ-ส่งแช่ป้าย นอกป้าย
ปรับไม่เกิน 500 บาท

– ไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด 7 วัน
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

Traffic-police-Alamy-xlarge_trans++jJeHvIwLm2xPr27m7LF8mUYMapKPjdhyLnv9ax6_too

อัตราค่าปรับตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

– ไม่มีใบอนุญาตชับขี่
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท

– ใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

– เปลี่ยนแปลงสภาพรถ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

– ขาดต่อภาษีประจำปี
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

– ใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่จดทะเบียนไว้
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

– ไม่ทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

– เปลี่ยนสี เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ตรวจแอลกอฮอล์

อัตราค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 โทษผู้ขับขี่ขณะเมาสุรา (ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

– เมาแล้วขับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท  และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต

– เป็นให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
มีโทษจำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต

 – เป็นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีโทษจำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาต

 

Credit: proprakan,bangsaotong