การดูแล ติดแก๊ส น้ำมัน ปลอดภัย รถยนต์ เทคนิค แก๊สรถยนต์

การดูแลรักษารถยนต์สำหรับผู้ที่ติดแก๊ส

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / การดูแลรักษารถยนต์สำหรับผู้ที่ติดแก๊ส

13569998_1136927379697919_1293535383_o

ในปัจจุบันรถติดแก๊สในบ้านเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวที่สูงขึ้น จึงทำให้การติดแก๊สรถยนต์นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การติดตั้งแก๊สย่อมมีผลเสียต่อเครื่องยนต์เช่นกัน เพราะแก๊สไม่ได้ออกแบบมาใช้กับรถยนต์โดนเฉพาะ ดังนั้นการดูแลรถที่ติดแก๊สอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

การดูแลรักษารถยนต์สำหรับผู้ที่ติดแก๊ส

1.เครื่องยนต์
– ควรใช้น้ำมันเครื่องที่สามารถทนกับความร้อนจากการเผาไหม้สูง เนื่องจากระบบการไหม้ที่สมบูรณ์ของก๊าซ LPG อาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ และเปลี่ยนตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
– ควรตรวจเช็คระบบจุดระเบิด เช่น คอล์ยจุดระเบิด,หัวเทียน อย่างสม่ำเสมอ
– แนะนำให้ใช้หัวเทียนชนิด แพลตตินั่ม หรืออีริเดียมที่เทียบเท่ากับเบอร์หัวเทียนเดิม หรือให้ใช้เบอร์ที่ระบายความร้อนได้มากกว่าเดิมก็ได้
– ควรตรวจเช็คบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000-60,000 กิโลเมตร เพราะบ่าวาล์วจะมีโอกาสสึกหรอมากกว่าการใช้น้ำมัน

2.การดูแลทั่วไป
– ควรตรวจเช็คน๊อต สกรู ที่ยึดท่อก๊าซ หม้อต้ม และถังเป็นประจำ หรือตามระยะบริการ
– ควรทำความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ
– ควรเปลี่ยนกรองไอก๊าซทุก 20,000 กิโลเมตร และกรองก๊าซทุก 50,000 กิโลเมตร
– ควรเหลือน้ำมันอย่างน้อย 1/4 ของถัง และควรสลับใช้น้ำมันบ้างเพื่อลดความเสียหายที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดน้ำมัน
– ควรเช็คน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระยะปกติอยู่เสมอ
– ควรถ่ายตะกอนก๊าซที่หม้อต้มทุก 50,000 กิโลเมตร
– ตรวจเช็คหม้อต้มก๊าซ (Pressure Regulator) ทุก 20,000 กิโลเมตร
– ควรตรวจเช็ครอยรั่วของก๊าซเป็นประจำ โดยใช้น้ำสบู่ลูบ หรือหยดตามข้อต่อต่างๆของท่อก๊าซ