shell ขับรถ น้ำมัน ปลอดภัย ปั๊มน้ำมัน ผู้หญิงขับรถ รถยนต์ อุบัติเหตุ เชลล์ เดินทาง

เคล็ดลับการดูแลรถสำหรับผู้หญิง ก่อนออกเดินทางอย่างปลอดภัย

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เคล็ดลับการดูแลรถสำหรับผู้หญิง ก่อนออกเดินทางอย่างปลอดภัย

เพราะความห่วงใยผู้ขับขี่ผู้หญิงที่ต้องขับรถ หรือต้องดูแลรถด้วยตัวเอง ซึ่งแน่นอน ว่าเป็นกิจกรรมที่คุณสุภาพสตรีส่วนใหญ่ไม่ถนัด เชลล์ จึงนำเสนอหลักการตรวจสอบรถยนต์ง่ายๆ ก่อนการเดินทาง 7 จุด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง จำได้เรียกง่ายๆ ว่า BE WAGON ซึ่งประกอบด้วย

  • Brake – ตรวจเช็คระบบเบรค ผ้าเบรคว่ายังเบรคและหยุดรถได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
  • Engine – ตรวจสอบเครื่องยนต์ ว่าไม่มีส่วนไหนขัดข้อง
  • Water – ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำให้พร้อมใช้งาน หรือ น้ำที่ปัดน้ำฝนไม่แห้ง
  • Air – ตรวจสอบความเย็นของแอร์ น้ำในตู้แอร์ไม่รั่วไหลซึม
  • Gasoline – เติมน้ำมันให้เต็มถัง และถูกประเภทกับรถยนต์แต่ละชนิด
  • Oil (น้ำมันหล่อลื่น) – ตรวจสอบน้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ และน้ำมันอื่นๆ ให้พร้อมใช้งาน
  • Noise – สังเกตเสียงที่ผิดปกติในระหว่างขับขี่ หากพบเจอให้ตรวจสอบก่อนทันที

ในการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ให้ปลอดภัย ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ขับขี่เพียงผู้เดียว แต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนในรถ และผู้ใช้ท้องถนนทั่วไปอีกด้วย ดังนั้นถ้าเราเห็นคนขับมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่าลืมช่วยกันทักหรือเตือน และระลึกไว้เสมอว่าทุกคนย่อมมีคนที่รักและห่วงใย อย่างที่กล่าวไปข้างต้น อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย และแน่นอนที่สุด เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ที่ตัวคุณ

 

ข้อมูลจาก : Shell