เว้นช่องว่างจากคันหน้าแค่ไหน จึงปลอดภัย ไม่ชนท้าย รถคันหน้า

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เว้นช่องว่างจากคันหน้าแค่ไหน จึงปลอดภัย ไม่ชนท้าย รถคันหน้า

ชนท้าย อีกหนึ่งเคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในท้องถนน โดยสาเหตุหลักของการ ชนท้าย มาจากสองสาเหตุหลักๆ คือการขับขี่โดยประมาทจากรถที่ตามมาด้านหลัง สองคือรถคันข้างหน้าที่เบรกอย่างกะทันหัน จนรถที่ตามหลังมาไม่สามารถเบรกทัน สุดท้ายจึงเสยตูดไปตามระเบียบ ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของคำถามว่า เราควรจะขับรถห่างจากคันหน้าแค่ไหนเพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทันถ่วงที

คำถามนีไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้ว่า ว่าควรขับรถให้ห่างจากคันหน้า 10 เมตร 15เมตร เพราะเเม้แต่ข้อสอบในการสอบใบขับขี่เองก็ยังไม่มีการระบุคำตอบไว้ว่าควรขับรถให้ห่างจากคันหน้าด้วยระยะเท่าไหร่ แต่คำตอบที่ถูกต้องคือ คันหลังที่ขับตามมาควรทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรในระยะที่ผู้ขับขี่คิดว่าปลอดภัย แต่หากต้องการตัวเลขที่แน่ชัดจริงๆ  ว่าต้องห่างเท่าไหร่ อาจพอสรุปเพื่อให้สามารถเทียบเป็นระยะทางได้ง่ายๆ ดังนี้ ทุกๆ อัตราเร็ว 10 กม./ ชม. จะเว้นระยะห่างไว้ 5 เมตร เช่น อัตราเร็ว 50 กม./ชม. จะเว้นระยะห่างไว้ 25 เมตร นี่คือสูตรง่ายๆ ในการขับรถทิ้งห่างจากคันหน้า

 

นอกจากการทิ้งระยะให้ห่างจากคันหน้าพอสมควรแล้ว ผู้ขับขี่ที่ขับตามหลังควรมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสภาพการจราจรที่อยู่เบื้องหน้า ไม่ควรละสายตา หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นขณะที่ขับรถ นอกจากนี้แล้วอุบัติเหตุ ชนท้ายยังมีองค์ประกอบมาจาก ความเร็วที่ใช้ สภาพพื้นผิวถนน ไปจนถึงสภาพอากาศ แต่โดยที่สุดแล้วทุกอย่างก็ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความไม่ประมาท