ยางระเบิด ยางอ่อน ยางแตก ยางแบน

อาการที่บอกว่า ยางแบนหรืออ่อน ขณะขับรถ

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / อาการที่บอกว่า ยางแบนหรืออ่อน ขณะขับรถ

ยางอ่อน ยางแบน ขณะขับรถเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทั้งขณะขับรถ หรือเมื่อก่อนที่จะออกรถผู้ขับขี่ไม่ได้สังเกตุเห็นปัญหาทีเกิดขึ้นกับยางรถ การขับรถขณะที่ลม ยางอ่อน หรือแบนที่จริงแล้วจะมีอาการแสดงความไม่ปกติขณะขับ แต่ก็ยังมีผู้ขับขี่บางท่านที่ไม่ทราบว่าอาการเหล่านี้คือการผิดปกติของยางขณะขับ เราลองมาดูกันว่าเมื่อขับรถขณะที่ ยางอ่อน ยางแบน รถจะแสดงอาการใดๆ ออกมาบ้าง

-ในกรณีที่ลมยางข้างใดข้างหนึ่งอ่อนกว่าอีกสา่มข้างที่เหลือ การขับทางตรงอาจทำให้ผู้ขับไม่ค่อยรู้สึกสักเท่าไหร่ เพราะจะมีแค่ความรู้สึกหนืดๆ หน่วงๆ ตอนเลี้ยวและตอนออกตัว ถ้ารู้สึกได้ว่าขณะขับรถมีอาการเหล่านี้ ควรจอดรถลงมาเพื่อเช็คยางว่ามีเส้นไหนที่ลม ยางอ่อน

-หรือหากในกรณีที่ยางแบนจะด้วยสาเหตุจากรั่ว ซึม จากการทับสิ่งของที่อยู่บนถนนโดยไม่รู้ตัวขณะขับ สิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกคือพวงมาลัยรถจะหนักผิดปกติ สมดุลของรถจะเสียโดยเอียงไปทางด้านยางที่แบน การทรงตัวของรถลำบาก เลี้ยวรถยาก เบรกแล้วเกิดอาการส่าย

-ในกรณีที่ยางแบนขณะขับจะมีความรู้สึกว่าล้อกำลังบดกับถนนแม้จะขับบนพื้นผิวถนนที่เรียบ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถ ยางแตก

นอกจาก ยางแตก ยางแบน ปัญหายางระเบิดก็สามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ของท่าน การระเบิดของยางมีสาเหตุหลายอย่าง แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไร

1 ตั้งสติให้มั่น อย่าตกใจจนรนราน แน่นอนว่าเมื่อ ยางระเบิด เป็นใครก็ต้องตกใจเป็นธรรมดา แต่เราต้องรีบดึงสติกลับมาให้ได้โดยเร็ว เพราะการรนรานเกินกว่าเหตุอาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้

2.บังคับพวงมาลัยให้มั่นคง ห้ามหักพวงมาลัยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งกะทันกัน ควรประคองรถให้อยู่ในทิศทางที่มั่งคง

3.ค่อยแตะเบรกเบาๆ แล้วนำรถเข้าชิดไหล่ทาง เปิดไฟฉุกเฉิน ติดต่อช่างเพื่อขอความช่วยเหลือ