10 ประเทศอาเซียน กรมการขนส่งทางบก ขับรถ ท่องเที่ยว อาเซียน ใบขับขี่รถยนต์

เข้า 10 ประเทศอาเซียน ด้วยใบขับขี่รถยนต์ข้ามประเทศ ไม่ต้องพกพาสปอร์ตรถก็ได้

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เข้า 10 ประเทศอาเซียน ด้วยใบขับขี่รถยนต์ข้ามประเทศ ไม่ต้องพกพาสปอร์ตรถก็ได้

สำหรับนักขับหลายๆคนที่รักการ ขับรถ ไป ท่องเที่ยว ตามที่ต่างๆในประเทศไทย คงมีความคิดที่อยากจะขับไปออกไปเที่ยวตาม ประเทศเพื่อนบ้าน ใน อาเซียน กันบ้างอย่างแน่นอน แต่คงยังมีคนที่ยังไม่รู้ว่าการที่จะขับรถข้ามประเทศในอาเซียน เพียงใช้แค่มี ใบขับขี่รถยนต์ ข้าม 10 ประเทศอาเซียน เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องพกพาสสปอร์ตรถเราก็สามารถไปได้แล้ว

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ใบขับขี่พลาสติกในปัจจุบันด้านหน้าบัตรจะต้องมีภาพธงชาติไทย มีรูปตราสัญลักษณ์ กรมการขนส่งทางบก เป็นลายน้ำ 7 สี (สะท้อนแสง) รูปกราฟิกตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้านหลังบัตรจะมีแถบแม่เหล็กเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาได้ทันที

แต่การที่เราจะขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลข้ามต่างประเทศนั้นจะต้องของพาสสปอร์ตรถยนต์ก่อน ซึ่งในขณะนี้ที่ขนส่งสามารถทำได้เฉพาะกับประเทศลาว เพียงประเทศเดียว ส่วนประเทศกัมพูชาได้มีความตกลงร่วมกัน สามารถทำได้กับ เฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้น และสำหรับอาเซียนยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องนี้

ส่วนเรื่องสีของพาสสปอร์ตรถ หรือหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ กำหนดให้ มี 3 ประเภทได้แก่ รถยนต์ใช้สีม่วง รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกใช้สีเขียว รถยนต์คณะผู้แทนทางการทูตใช้สีฟ้า