ขนส่งทางบก ทำใบขับขี่ บัตรประชาชน แจ้งความ ใบขับขี่หาย

ใบขับขี่หาย แจ้งความก่อน หรือออกบัตรใหม่ที่ขนส่งได้เลย??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ใบขับขี่หาย แจ้งความก่อน หรือออกบัตรใหม่ที่ขนส่งได้เลย??

ใบขับขี่หาย ปัญหาทีทุกคนมักจะมีคำถามตามมาว่าแล้วจะทำใหม่ต้องทำอย่างไรต่อไป ต้องแจ้งหายที่ไหน? มีขั้นตอนในการติดต่อขอทำบัตรใหม่อย่างไร? Auto.MThai จะมาไขข้อข้องใจให้กระจ่างว่า ใบขับขี่สเต็ปต่อไปคุณต้องทำอย่างไร

ปกติเเล้วเมื่อเอกสารทางราชการสูญหายคนส่วนใหญ่มักคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรววจเพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปยื่นที่ขนส่งฯ เพื่อทำบัตรใหม่ ใช่นั่นคือเหตุการณ์ในสมัยก่อนที่คุณต้องไปแจ้งความก่อนความยุ่งยากจะตามมาจนคุณแทบไม่อยากจะทำใบใหม่ เรียกว่าหายเเล้วก็ปล่อยให้มันหายไป แต่ในปัจจุบันแล้วหากคุณทำ ใบขับขี่หาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียม บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ให้พร้อม ควรถ่ายเอกสารสำเนาไปด้วย 1 ชุด
2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ พร้อมกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ติดตัวไปด้วย
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งความประสงค์ต้องการทำใบขับขี่ใหม่เนื่องจากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะให้เขียน “ใบคำร้อง”  กรอกข้อมูลตามจริง แล้วแนบเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับบัตรคิว
4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าตรวจกับข้อมูลของคุณหรือไม่ หากถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้าสู่ขั้นตอนกา่รทำบัตรใหม่ เช่นถ่ายรูป
5. เสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 255  บาท โดย 250   บาท เป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่ง ส่วนอีก  5  บาท เป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่ง

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ ใบขับขี่ ใหม่มาครอบครอง แต่ในกรณีที่คุณทำ บัตรประชาชน หายไปพร้อมกับใบขับขี่ แนะนำว่าควรไปแจ้งทำ บัตรประชาชนใหม่ก่อนทีสำนักเขตหรืออำเภอใกล้บ้านคุณก่อนจึงจะไปทำใบขับขี่ใหม่ที่ขนส่งได้