ประกันภัย ห้าม อุบัติเหตุ เคลื่อนย้ายรถ

เกิดอุบัติเหตุ แต่มีเหตุให้ต้องขยับเคลื่อนที่รถ แบบนี้ประกันจ่ายหรือไม่?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เกิดอุบัติเหตุ แต่มีเหตุให้ต้องขยับเคลื่อนที่รถ แบบนี้ประกันจ่ายหรือไม่?

เรื่องของ อุบัติเหตุ และ ประกันภัย เป็นที่รู้กันว่า ถ้าหากเกิด อุบัติเหตุ ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ ห้าม เคลื่อนย้ายรถ ทุกกรณี จนกว่าบริษัท ประกันภัย จะส่งเจ้าหน้าที่มา แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย รถกีดขวางการจราจรอย่างหนัก สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมทางอื่นๆ แล้วเราย้ายรถ แบบนี้บริษัท ประกันภัย จะจ่ายหรือไม่

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวแบ่งเป็นกรณีได้ดังนี้

  • กรณีที่ 1 คือสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยที่ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ ถ้ารถของทั้งคู่ทำประกันประเภท 1 ทั้งคู่ มีร่องรอยและลักษณะการชนที่ชัดเจน รู้ว่าใครถูกผิด ฝ่ายที่ผิดยินยอมที่จะรับผิด และทั้งสองฝ่ายสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดได้ครบถ้วน มีใบยืนยันการเกิดเหตุ เพื่อเปลี่ยนกับคู่กรณี สำหรับติดต่อกับบริษัท ประกันภัย
  • กรณีที่ 2 คือ เคลื่อนย้ายรถได้ แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่ ถ้าหากมีลักษณะการเกิดเหตุที่ชัดเจน รู้ว่าใครถูกผิด ฝ่ายที่ผิดยินยอมที่จะรับผิด และไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • กรณีที่ 3 คือ ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ และต้องรอเจ้าหน้าที่ ถ้าการชนไม่ชัดเจน ไม่มีรู้ว่าใครถูกผิด ไม่มีใครยอมรับผิด และมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ดังนั้นหากเกิดอุบัตเหตุ อย่าใจร้อน ลองดูสถานการณ์ก่อน ว่าใครผิดถูก เพราะไม่อย่างนั้นไม่แน่จากการเดิมที่เราถูก ถ้าหากเราใจร้อน เกมส์อาจจะพลิกจนเรากลายเป็นคนผิดก็เป็นได้ ถ้าหากไม่แน่นใจ ให้โทรปรึกษาบริษัทประกันภัยที่เราทำอยู่จะดีกว่า