กฏหมายจราจร จับปรับ ผืดกฏหมาย สูบบุหรี่

สูบบุหรี่ในรถ มีฐานความผิดเทียบเท่า คุยโทรศัพท์ในรถ จริงเหรอ??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / สูบบุหรี่ในรถ มีฐานความผิดเทียบเท่า คุยโทรศัพท์ในรถ จริงเหรอ??

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพของคนขับรถที่ลดกระจกลงมา มือซ้ายจับพวงมาลัย มือขวาคีบบุหรี่ แน่นอนนี่คือพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ ของผู้ขับขี่ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งตามท้องถนน มีคนตั้งข้อสงสัยว่า แล้วการขับรถไปด้วย สูบบุหรี่ ไปด้วยผิดกฏหมายจราจรรึเปล่า บ้างก็ว่าการ สูบบุหรี่ ขณะขับรถผิด กฏหมายจราจร เหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เรื่องนี้จะจริงเท็จแค่ไหนเรามาดูคำตอบกัน

จริงๆ แล้วไม่มี กฏหมายจราจร ข้อใดที่ระบุว่าการ สูบบุหรี่ ขณะขับรถเป็นเรื่องผิดกฏหมายเหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยขณะขับรถ แต่การ สูบบุหรี่ ขณะขับรถจะผิดกฏหมายก็ต่อเมื่อผู้ขับ(คนสูบ) ทิ้งขี่บุหรี่หรือก้นบุหรี่ลงบนพื้นถนน ซึ่งเป็นความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ อนุมาตรา (๑) ซึ่งเป็นกฏหมายที่ต่างจากการคุยโทรศัพท์ขณะขับที่เป็นความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ อนุมาตรา (๙)

ดังนั้นการ สูบบุหรี่ บนรถไม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย แต่เป็นการกระทำที่อาจสร้างความรำคาญและเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน ที่เห็นผลอย่างชัดเจนคือเหล่าผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต้องรับภาระต่อการเสี่ยงโดนขี้บุหรี่ ประกายไฟ ก้นบุหรี่ลอยมาเข้าหน้าเข้าตาขณะขับรถ ฉะนั้นหากผู้ขับขนี่ท่านใดที่ต้องการ สูบบุหรี่ ขณะขับรถควรหาภาชนะทิ้งขี่บุหรี่และก้นบุหรี่ไว้ในรถของท่านให้เรียบร้อยดีกว่าสูบเสร็จก็ดีดก้นบุหรี่ทิ้งไปนอกรถ