สัญญาณไฟจราจร แยกไฟแดง ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง

ฝ่าไฟแดงผิด เเล้วถ้าฝ่า ไฟเหลือง ล่ะผิดกฏหมายหรือไม่??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ฝ่าไฟแดงผิด เเล้วถ้าฝ่า ไฟเหลือง ล่ะผิดกฏหมายหรือไม่??

ตามหลักสากลเเล้วเราเรียนรู้มาตลอดว่า เมื่อเจอสัญญาณ ไฟเหลือง หมายถึงสัญญาณไฟที่ต้องเตรียมตัวหยุดรถ แต่บางครั้งบางคราวในจังหวะคาบลูกคาบดอกเราก็มักที่จะขับรถเร่งความเร็วฝ่าสัญญาณ ไฟเหลืองไปเลยเพื่อไม่อยากติดแหง่กอยู่สัญญาณไฟแดง คำถามคือ ขับรถฝ่าไฟเหลืองผิดกฏจราจรหรือไม่?

คำตอบสำหรับเรื่องนี้คือ ผิด!! แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ ณ ขณะนั้นเพราะตามกฏหมายจราจรเเล้ว สัญญาณจราจร ไฟหลือง หมายถึงให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อเตรียมหยุดรถหลังเส้นหยุดรถ ถ้าหากรถของคุณเลยเส้นบังคับหยุดที่แยกสัญญาณไฟไปเเล้วขณะที่ ไฟสัญญาณเหลืองเริ่มกะพริบในกรณีนี้สามารถขับรถผ่านแยกไปได้ แต่ในกรณีที่รถของคุณยังไม่ข้ามแยกแล้วสัญญาณ ไฟเหลือง กะพริบ การเร่งความเร็วผ่านแยกสัญญาณไฟถือเป็นความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถจับกุมได้ตามพิจารณา ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22 (1) กำหนดไว้ว่า สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าวใน (2) เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

นอกากการฝ่าสัญญาณ ไฟแดง ที่ถือว่าเป็นการทำผิดกฏจราจรแบบเต็มๆ และการฝ่าไฟสัญญาณเหลืองเมื่อรถยังไม่เลยเส้นบังคับถือว่าผิดเช่นกันเเล้ว ในกรณีที่ไฟสัญญาณเขียวแสดง เเละรถของคุณไม่ได้เกิดเหตุขัดข้องหรือตัวคุณไม่ได้เกิดเจ็บป่วยกะทันหันแต่ไม่มีการขับออกจากแยก สัญญาณไฟ ก็มีสิทธิ์โดนจับกุมในข้อหาจอดรถกีดขวางการจราจรได้เช่นกัน