ประกัน ประกันภัยรถยนต์ รถชน เคลมรถ

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มครองรถคุณแบบใดบ้าง

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มครองรถคุณแบบใดบ้าง

ในประเทศไทยมี ประกันภัยรถยนต์ ให้ผู้ใช้รถเลือก 5ประเภท และคุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละประเภทนั้นนอกจากราคาที่มีความแตกต่างกันเเล้ว การคุ้มครองยังมีผลที่แตกต่างกันอีกด้วยเช่นกัน มาดูกันว่า ประกันภัยรถยนต์ ในแต่ละประเภทนั้นคุ้มครองทรัพย์สินหรือรถของคุณแบบใดบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ให้การคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะทั้งฝั่งผู้เอาประกันและคู่กรณี ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายต่อกระจกรถ และค่าใช้จ่ายในการลากจูงด้วย

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ ความคุ้มครองคล้ายกับประเภท 1 แต่จะไม่คุ้มครองยานพาหนะของผู้เอาประกันหากไม่มีคู่กรณี (เช่น ขับชนกำแพงลานจอดรถ) และยังได้ความคุ้มครองในเรื่องความเสียหายจากไฟไหม้ หรือโจรกรรม

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคู่กรณี รวมถึงการชนยานพาหนะทางบกของรถผู้เอาประกันภัย แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้และโจรกรรม

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี

 

ข้อมูล : Directasia