การโอนกรรมสิทธิ์ ซื้อ - ขาย ทะเบียนรถ รถมือสอง สัญญาการซื้อขาย เอกสาร

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ เมื่อจะซื้อขาย รถมือสอง

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ เมื่อจะซื้อขาย รถมือสอง

การ ซื้อ – ขาย รถมือสอง สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าตัวรถก็คือ เอกสารต่างๆ เพราะถ้าจะให้การ ซื้อ – ขาย เสร็จสมบูรณ์ จะต้องมี เอกสาร ที่ครบถ้วน และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า เอกสาร ที่สำคัญต้องใช้มีอะไรบ้าง ทางเรามีมาบอกกัน

  • ทะเบียนรถ ต้องเป็นเล่มทะเบียนรถตัวจริง ข้อมูลทุกอย่างในเล่มต้องตรงกับตัวรถ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเจ้าของรถ ต้องเป็นคนเดียวกันกับในเอกสาร สีของตัวรถ, เลขตัวถังของรถ และตัวเลขของเครื่องยนต์ รวมไปถึงประวัติต่างๆในการจ่ายภาษี
  • สัญญาการซื้อขาย จะต้องเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการ ซื้อ – ขาย รถโดยตรง และมีช่องให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญา และในส่วนของสัญญาการ ซื้อ – ขาย นี้ต้องมีสองฉบับโดยจะต้องมีตัวจริงหนึ่งฉบับ และสำเนาอีกหนึ่งฉบับ การกรอกรายละเอียดในส่วนนี้ก็ต้องกรอกให้ครบถ้วน
  • แบบคำขอและรับโอน ในส่วนนี้จะเป็นเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางบก เมื่อได้แบบฟอร์มเอกสารมาแล้ว ก็จัดการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและเรียบร้อยตามข้อมูลของทะบียนรถ
  • หนังสือมอบอำนาจ ในส่วนของหนังสือมอบอำนาจนั้น หลักๆก็คือ การโอนกรรมสิทธิ์ ในตัวรถยนต์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ ลายเซ็นของผู้ขายที่ต้องเซ็นในช่องของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ขาย หรือเจ้าของรถนั่นเอง
  • เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าของรถมีการเปลี่ยนแปลง เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ในกรณีที่ผู้ขายเคยเปลี่ยนชื่อมา

การ ซื้อ – ขาย รถนั้นนอกจากที่เราจะต้องตรวจเช็คตัวรถอย่างละเอียดแล้ว เราก็ยังจะต้องรอบคอบและมีความละเอียดในเรื่องของการตรวจเอกสารด้วย เพราะถ้ามีเรื่องผิดพลาดมานิดเดียว อาจจะสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงได้ เพราะฉะนั้นเราควรตรวจเช็ควนไปซ้ำๆหลายๆรอบ หน่อยก็ดี เพราะทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองทั้งนั้น