กรมการขนส่งทางบก คิวอาร์โค๊ด ใบขับขี่ใหม่ ใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก ออก ใบอนุญาตขับรถ แบบใหม่เป็นบัตรพลาสติกที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริ่มใช้ 4 กันยายน 2560

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / กรมการขนส่งทางบก ออก ใบอนุญาตขับรถ แบบใหม่เป็นบัตรพลาสติกที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริ่มใช้ 4 กันยายน 2560

ดีเดย์!!! 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก เริ่มออก ใบอนุญาตขับรถ แบบใหม่เป็นบัตรพลาสติกที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพียงรูปแบบเดียว โดยจะไม่ออก ใบอนุญาตขับรถรูป แบบกระดาษอีกต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล พร้อมนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง เตรียมรองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในอนาคต ย้ำ!!! ใบอนุญาตขับรถ แบบเก่ายังใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุ ส่วนแบบตลอดชีพใช้ได้ตลอดไปไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพใบอนุญาตขับรถสู่ระดับสากล เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถ ด้วยนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก จะเริ่มดำเนินการออก ใบอนุญาตขับรถ แบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วย คิวอาร์โค้ด (QR Code) เพียงรูปแบบเดียว ให้แก่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยจะไม่มีการออก ใบอนุญาตขับรถ ที่เป็นแบบกระดาษให้อีก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามชนิด ใบอนุญาตขับรถ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท ที่เป็นแบบสมัครใจตามเดิมที่เคยจัดเก็บ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเองโดย กรมการขนส่งทางบก แล้ว ทั้งนี้ สำหรับ ใบอนุญาตขับรถ ที่ออกให้ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 ทุกชนิดทุกประเภทยังใช้งานได้จนกว่าจะสิ้นอายุ รวมถึง ใบอนุญาตขับรถ ชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบอนุญาตแบบเดิมที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด หรือกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด สูญหาย สามารถขอเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามชนิดใบอนุญาตขับรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบที่มีคิวอาร์โค้ด นอกจากจะมีความคงทนถาวรเนื่องจากใช้วัสดุทำตัวบัตรพลาสติกที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพแล้ว ยังมีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง เช่น การพิมพ์และการเคลือบบัตรด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรมป้องกันการปลอมแปลง ด้านหน้าบัตร แสดงข้อมูลเฉพาะของผู้ถือ ใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยไม่ต้องทำ ใบอนุญาตขับรถ สากล ภาพถ่ายผู้ถือ ใบอนุญาตขับรถ ชนิด ใบอนุญาตขับรถ นายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตขับรถ วันที่ออกและวันสิ้นอายุ ใบอนุญาตขับรถ ด้านหลังบัตร มีรหัสกำกับบัตร แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) รองรับการใช้งานกับเครื่องแสดงตัวตนในการขับรถ เช่น เครื่องรูดบัตรของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนส่ง ทั้งรถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถแท็กซี่ หรือรถในกลุ่มเป้าหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศบังคับใช้ และที่เพิ่มเติมใหม่ คือ ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคิวอาร์โค้ด บันทึกข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลการทำ ใบอนุญาตขับรถ การต่ออายุ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับชั้น ซึ่งการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น : QR Licence ของ กรมการขนส่งทางบก และยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และต้องสแกนคิวอาร์โค้ดหลังใบอนุญาตขับรถเท่านั้น โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น : QR Licence ผ่าน Play Store และ Apple Store เร็วๆ นี้