Ambulance รถฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน ไซเรน

รถพยาบาลฉุกเฉิน เปิดแต่ไฟแต่ไม่เปิดเสียงไซเรน ต้องหลบรถให้หรือไม่?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / รถพยาบาลฉุกเฉิน เปิดแต่ไฟแต่ไม่เปิดเสียงไซเรน ต้องหลบรถให้หรือไม่?

บ่อยครั้งขณะที่ขับรถอยู่บนท้องถนนเรามักจะเห็น รถพยาบาลฉุกเฉิน เปิดไซเรนวิ่งด้วยความเร็วรับส่งคนป่วย หากในเคสที่ รถพยาบาลฉุกเฉิน อยู่เลนตรงข้ามก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะๆร แต่หาก รถพยาบาลฉุกเฉิน  ปรี่มาจากด้านหลังของคุณละ? หลายคนที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีชั่วโมงบินบนท้องถนนมากพออาจตกใจพาลทำอะไรไม่ถูก Auto.MThai จะมาบอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหากพบเจอ รถพยาบาลฉุกเฉิน  มาให้คุณ

1.อันดับแรกสุดหาก รถพยาบาลฉุกเฉิน วิ่งเปิดไซเรนมาจากด้านหลังไม่ต้องตกใจ ตัังสติให้มั่น
2.มองกระจกหลังว่าดูให้แน่ใจว่ารถคุณกับ รถพยาบาลฉุกเฉิน  มีระยะห่างกันแค่ไหน
3.ลดความเร็วลงแล้วเบี่ยงซ้ายเพื่อหลบให้ รถพยาบาลฉุกเฉิน วิ่งแซงได้ หรือหากในกรณีที่รถไม่สามารถเบี่ยงซ้ายได้ให้เบี่ยงขวาแทน
4.ในกรณีที่การจราจรหนาแน่นจนไม่สามารถขยับไปได้ ให้เปิดไฟเลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งไว้เพื่อบอกให้ รถพยาบาลฉุกเฉิน ทราบว่าคุณตั้งใจจะเบี่ยงหลบไปทางนั้นเมื่อรถเริ่มขยับตัวได้
5.เมื่อ รถพยาบาลฉุกเฉิน ขับผ่านไปแล้ว ห้ามเร่งความเร็วขับตามโดยเด็ดขาด เพราะผิดต่อกฏหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก ระบุไว้ว่า  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ตามหลัง รถพยาบาลฉุกเฉิน อย่างน้อยในระยะ 50 เมตร


อาจมีคำถามเพิ่มเติมว่าแล้วในกรณีพิเศษเมื่อ รถพยาบาลฉุกเฉิน เปิดสัญญาญไฟแต่ไม่มีเสียงไซเรนในกรณีนี้เราควรจะหลบให้รถพยาบาลหรือไม่ – คำตอบคือ รถพยาบาลฉุกเฉิน ที่เปิดสัญญาณไฟแต่ไม่เปิดเสียงไซเรนอาจได้ว่าขณะนั้นกำลังขนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก หรืออาจขนส่งผู้ป่วยย้ายโรงพยาบาล ฉะนั้นเมื่อเราเห็น รถพยาบาลฉุกเฉิน  ที่มาจากข้างหลังเปิดไฟแต่ไม่เปิดเสียงก็ควรหลบให้เช่นเดียวกัน