Auto Mthai ความเชื่อ พระมหาสุดสาคร สุมุรยญาโณ เจิมรถ

คนไทยกับความเชื่อ เรื่องการ เจิมรถ

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / คนไทยกับความเชื่อ เรื่องการ เจิมรถ

เรื่องการ เจิมรถ ใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับคนไทยนั้น ถือเป็น ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างยาวนานมากๆ เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำสิ่งนี้ จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นบนถนนได้ แต่ในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ความเชื่อ จึงไม่มีใครสามารถยืนยันถึงข้อเท็จจริงได้

ทางทีมงาน Auto MThai จึงได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ พระมหาสุดสาคร สุมุรยญาโณ ที่ผ่านการทำพิธี เจิมรถ มาอย่างมากมาย เราลองมาฟังกันดูว่า แท้จริงแล้วนั้นจุดประสงค์หลักๆของการเจิมรถคืออะไร มีความเป็นมาและมีความหมายอย่างไรบ้าง