Auto Republic น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ เคล็ดลับดูแลรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

Auto Republic บุกไปดูขั้นตอนการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / Auto Republic บุกไปดูขั้นตอนการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

วันนี้รายการ Auto Republic พาเพื่อนๆ ไปดูขั้นตอนการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และไปดูวิธีการการเลือกซื้อ น้ำมันเครื่อง อย่างไรถึงจะเหมาะสมกับ เครื่องยนต์ ของเรา ต้องบอกก่อนว่า โดยทั่วไป น้ำมันเครื่อง ที่ดีจะช่วยในเรื่องป้องกันการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของ เครื่องยนต์ นั่นเอง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรที่ต้องเลือกซื้อ น้ำมันเครื่อง อย่างไรถึงจะเหมาะสม แล้วควรที่จะต้อง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ครั้งแรกที่กี่กิโลเมตร ไปดูกันเลยคะ

สำหรับรถที่วิ่งเกิน 100,000 กิโลเมตร หรือ เครื่องยนต์ มีอาการกิน น้ำมันเครื่อง แสดงว่า เครื่องยนต์ เริ่มมีอาการหลวมแล้ว ดังนั้นควรใช้ขนาดเบอร์ที่มีความหนืดที่สุด เพื่อปกป้องและปกป้อง เครื่องยนต์ ของเรา อย่างไรก็ตาม เรื่องการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อย่ามองข้ามเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้น อาจะทำให้ เครื่องยนต์ ของคุณสึกหรอเร็วกกว่าปกติได้คะ

หรับรถที่วิ่งเกิน 100,000 กิโลเมตร หรือ เครื่องยนต์ มีอาการกิน น้ำมันเครื่อง แสดงว่า เครื่องยนต์ เริ่มมีอาการหลวมแล้ว ดังนั้นควรใช้ขนาดเบอร์ที่มีความหนืดที่สุด เพื่อปกป้องและปกป้อง เครื่องยนต์ ของเรา อย่างไรก็ตาม เรื่องการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อย่ามองข้ามเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้น อาจะทำให้ เครื่องยนต์ ของคุณสึกหรอเร็วกกว่าปกติได้คะ